gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Darba tirgus 

Informācija par darba iespējām, nepieciešamajām prasmēm un darba tirgus tendencēm ir būtiska jebkura cilvēka karjeras lēmumu pieņemšanā. Papildus, informācija par darba algām, darbaspēka piedāvājumu, pieprasījumu un citiem faktoriem palīdz darba devējiem pieņemt darbā, apmācīt darbiniekus, kā arī pieņemt atbilstošus lēmumus attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu un investīcijām.             

Sagatavot nepieciešamo informāciju par darba tirgu sabiedrībai ir viena no Labklājības ministrijas iniciatīvām efektīvākam darbam ar izaicinājumiem Latvijas darba tirgū, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, kā arī palīdzētu uzlabot darba tirgū visnelabvēlīgākā situācijā esošo cilvēku situāciju. Vienlaikus, būtiska nozīme ir sabiedrībai kvalitatīvas informācijas nodrošināšanā un izplatīšanā, kā arī nodarbinātības programmu un pasākumu nodrošināšana atbilstoši sociālekonomiskajai situācijai valstī.

Par makroekonomiskās politikas koordinēšanu Latvijā ir atbildīga Ekonomikas ministrija, savukārt bezdarba samazināšanas politikas izstrāde un īstenošana ir Labklājības ministrijas un tās pārraudzībā esošās Nodarbinātības valsts aģentūras atbildība.