gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Biežāk uzdotie jautājumi

Sakiet lūdzu, vai paternitātes atvaļinājumu (saskaņā ar Darba likuma 155. panta 1. punktu) ir iespējams dalīt divās daļās? Ja gadījumā nevarat atbildēt uz šo jautājumu, kur man jāvēršas, lai to uzzinātu?

Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu (Darba likuma 155.panta pirmā daļa), kuru darbinieks, vienojoties ar darba devēju, var izmantot pa daļām.

Likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" ir noteikts, ka paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par bērna piedzimšanas sakarā piešķirtā atvaļinājuma desmit kalendārajām dienām. Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir bērna tēva iesniegums par pabalsta piešķiršanu, bērna dzimšanas apliecība ar ierakstu par bērna tēvu un darba devēja apstiprinājums par bērna tēva atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu.

Līdz ar to, ja saskaņā ar Darba likuma 155.panta pirmajā daļā noteikto, bērna tēvs 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu izmanto uzreiz pēc bērna piedzimšanas un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, tad minēto atvaļinājumu darbinieks, vienojoties ar darba devēju, var izmantot pa daļām.