gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Plānotas būtiskas izmaiņas obligāto veselības pārbaužu veikšanā

Lai veicinātu nodarbināto obligāto veselības pārbaužu efektivitāti, Labklājības ministrija (LM) rosina no nākamā gada veikt būtiskas izmaiņas pašreizējā obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtībā. Tā, piemēram, periodisko obligāto veselības pārbaužu biežums tiks noteikts, ņemot vērā darba vides kaitīgo faktoru līmeni un to ietekmi uz darbinieku veselību un drošību.

Tas nozīmē, ka darba vietās, kur nepastāv nozīmīgs risks nodarbināto drošībai un veselībai, piemēram, ja tiek veikts darbs ar datoru, kā arī, ja nav kaitīga ķīmisko faktoru ietekme, obligātās veselības pārbaudes būtu veicamas reizi trijos gados nevis reizi gadā, kā tas ir pašlaik, veicot darbu ar datoru.

Savukārt reizi divos gados veselības pārbaude būs jāveic darbiniekiem, kuri strādā īpašos apstākļos, proti, ja darbā pastāv nelaimes gadījumu risks, veic darbu augstumā vai arī ja ķīmisko faktoru līmenis darba vietā ir 75% no pieļaujamā līmeņa.

Reizi gadā vai biežāk periodiskās veselības pārbaudes būtu jāveic tiem darbiniekiem, kuri strādā īpaši kaitīgos apstākļos, piemēram, ja darbā nākas saskarties ar vēzi izraisošām vielām vai kaitīgo darba vides faktoru līmenis pārsniedz pieļaujamos līmeņus un rada būtiskus riskus darbinieku veselībai.

Obligātās veselības pārbaudes veiks arodslimību ārsts, kurš pēc nepieciešamības iesais arī citus speciālistus. Darbiniekam būs rakstveidā jāsniedz informācija par savu veselības stāvokli, kā arī jāapliecina ziņu patiesums.

Lai maksimāli veicinātu nodarbināto ārstēšanos un atgriešanos darbā, kā arī, lai mazinātu noklusēto slimību skaitu, LM ierosinātajā noteikumu projektā ir samazināts veselības traucējumu saraksts, kuru gadījumā noteikti jānorāda, ka darbinieka veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam.
Līdz ar to ārstiem būs jāvērtē individuāli katra strādājošā veselības atbilstība veicamajam darbam.

To paredz LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, kas, 12.jūnijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl būs jāizskata valdībā.

Minētie grozījumi varētu stāties spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.
Ar noteikumu projektu varat iepazīties šeit: index.php?option=com_content&view=article&id=80663