gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Noteikta jauna apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos

2010.gada 10.augustā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"pdf.gif - 641 B, kas stāsies spēkā 2010.gada 1.oktobrī un aizstās Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumus Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos".

Saskaņā ar jaunajām prasībām turpmāk darba aizsardzības speciālisti ar pamatlīmeņa (160 stundu) izglītību darba aizsardzībā varēs veikt darba vides risku novērtēšanu visos uzņēmumos, kuros nav vairāk par pieciem nodarbinātajiem, arī tad, ja uzņēmums nodarbojas ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuros darba devējam būtu jāpiesaista kompetenta institūcija.

Savukārt, lai novērstu pārpratumus attiecībā uz terminu „apmācība" un „instruktāža" lietošanu - noteikts, ka apmācība ietvers sevī ievadapmācību, instruktāžu darba vietā un tematisko apmācību. Vienlaikus norādīti jautājumi, par kādiem nodarbinātie ir jāapmāca ievadapmācībā un instruktāžā darba vietā, kā arī izstrādāts ieteicamais darba aizsardzības instrukciju satura un struktūras paraugs, kas palīdzēs sagatavot kvalitatīvākas instrukcijas.

Lai nodrošinātu to, ka personas, kas veic ievadapmācību un instruktāžu darba vietā, būtu pietiekami zinošas darba aizsardzības jomā, paredzēts, ka tām ir jābūt kompetentām par ievadapmācībā un instruktāžā iekļaujamajiem jautājumiem.

Noteikumos precizēti ievadapmācības un instruktāžas darba vietā reģistrācijas dokumentu paraugi, tomēr darba devēji var turpināt aizpildīt jau esošos reģistrācijas dokumentus (žurnālus), iekļaujot tajos papildus informāciju, kas minēta noteikumu 3.un 4.pielikumā.

Noteikumu izstrādē piedalījās pārstāvji no Valsts darba inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūta.