gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jauna saimnieciskās darbības klasifikācija (NACE)

2005.gada 8.februāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūcijupdf.gif - 641 B" nosaka, ka devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu institūciju, ja viņš atbilstoši saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem komercdarbības veidiem.

Ar 2008.gada 1.janvāri Latvijā tiek lietotas jaunā - aktualizētā Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācija (NACE) un Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA) versija - NACE 2. red.pdf.gif - 641 B un CPA 2008pdf.gif - 641 B, kuras atrodamas arī Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā.

Jūsu ērtībai ir sagatavota Ministru kabineta noteikumu Nr.99 1.pielikuma un NACE 2.red kodu atbilstības tabula:Saimniecisko darbību (komercdarbības) veidi atbilstoši saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai NACE, kuros darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija, kas atrodama šeitword.gif - 648 B.