gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Darba vides risku novērtēšanu uzņēmumos ar vairāk nekā 50 darbiniekiem var veikt darba aizsardzības speciālisti ar pamatlīmeņa izglītību darba aizsardzībā 

Turpmāk darba vides iekšējo uzraudzību, tai skaitā darba vides riska novērtēšanu uzņēmumos, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieki, var veikt darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 stundu) izglītību darba aizsardzībā, tādejādi darba aizsardzības speciālisti ar augstāko izglītību darba aizsardzībā sākot ar 2012.gadu obligāti būs nepieciešami vienīgi bīstamo nozaru uzņēmumos. To paredz Ministru kabinetā 2009.gada 24.martā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.246 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos"".

2009.gada 1.janvārī beidzās piecu gadu pārejas periods un stājās spēkā obligāta prasība pēc darba aizsardzības speciālista ar augstāko izglītību uzņēmumos ar vairāk nekā 50 nodarbinātajiem. Šobrīd augstāko izglītību darba aizsardzībā ieguvuši apmēram 500 speciālisti, kas ir nepietiekams skaits visiem uzņēmumiem, kuros nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieki.

Atceļot minēto prasību, tiek mazināts administratīvais slogs darba devējiem (ja uzņēmumam nebija sava speciālista ar augstāko izglītību, tad darba vides risku novērtēšanai uzņēmums bija spiests piesaistīt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu no „malas").

Attiecībā uz bīstamo nozaru uzņēmumiem Ministru kabinets 2008.gada 11.novembrī pieņēma noteikumu Nr.931 „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju", paredzot pārejas periodu līdz 2012.gada 1.janvārim, kura laikā bīstamo nozaru uzņēmumos darba vides iekšējo uzraudzību un riska novērtēšanu uzņēmumā ir tiesīgs veikt darba aizsardzības speciālists ar augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženier­zinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu darba pieredzi attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā, ja viņš ir apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa profesionālās pilnveides programmu.