gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Ar 2012.gada 1.janvāri beigsies pārejas periods attiecībā uz darba aizsardzības speciālista izglītību bīstamo nozaru uzņēmumos.

 Atgādinām, ka 2012.gada 1.janvārī beigsies Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" 9.punktā noteiktais pārejas periods un tas netiks pagarināts.

Tas nozīmē, ka pēc 2012.gada 1.janvāra uzņēmumos, kas nodarbojas ar minēto noteikumu pielikumā noteiktajiem bīstamajiem komercdarbības veidiem, ja tajos ir vairāk par pieciem nodarbinātajiem, darba vides iekšējo uzraudzību un risku novērtēšanu vairāk nevarēs veikt speciālisti ar pamatlīmeņa (160 stundu) apmācību darba aizsardzībā, kas ieguvuši augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un kuriem ir vismaz 5 gadu pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir vairāk kā pieci nodarbinātie, darba aizsardzības organizatorisko sistēmu varēs veidot, piesaistot kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos, vai arī nodarbinot uzņēmumā darba aizsardzības speciālistu, kas ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā.

Bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros nav vairāk kā pieci nodarbinātie, kā arī visos uzņēmumos, kas nedarbojas bīstamajās nozarēs, tāpat kā līdz šim, arī pēc 2012.gada 1.janvāra visus darba aizsardzības speciālista pienākumus var veikt uzņēmumā nodarbināts speciālists ar pamatlīmeņa izglītību (160 stundu) vai augstāko izglītību darba aizsardzībā, vai arī darba devējs var piesaistīt kompetento institūciju vai kompetento speciālistu uz uzņēmuma līguma pamata. Kompetento speciālistu un kompetento institūciju saraksts pieejams šeit.