gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jaunas prasības darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtībai - mazāk dokumentu un skaidrāka risku novērtēšana

Šā gada 2.oktobrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti jauni Ministru kabineta noteikumi „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", kas aizstās līdz šim spēkā esošos un katram darba aizsardzības speciālistam labi zināmos Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumus Nr.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība".

Kaut arī jauno noteikumu nosaukums ir palicis iepriekšējais mainījies ir ne tikai noteikumu numurs, bet arī to saturs. Nemainīgs palicis noteikumu mērķis un darba vides iekšējās uzraudzības pamatprincipi, tomēr izmaiņas skārušas dokumentu klāstu, ko nepieciešams izstrādāt atbilstoši noteikumu prasībām, kā arī precizētas un papildinātas normas, kas attiecas uz darba vides riska novērtēšanu.

Lai samazinātu administratīvo slogu darba devējiem, jaunie noteikumi vairs neprasa sastādīt dokumentētu darba vides iekšējās uzraudzības plānu, kā tas bija noteikts līdz šim. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana joprojām ir neatņemama darba vides iekšējās uzraudzības sastāvdaļa, ko jāveic, iesaistot tajā darbiniekus un uzticības personas vai darbinieku pārstāvjus, bet plānošanu jāuztver kā procesu bez specifiska dokumenta sagatavošanas.

Tāpat turpmāk darba devēji vienā dokumentā varēs apvienot vairākus sarakstus, piemēram, attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu uz obligātajām veselības pārbaudēm, tādejādi samazināsies dokumentu daudzums un informācija būs pārskatāmāka.

Attiecībā uz darba vides riska novērtēšanu, veicot atkārtotu riska novērtēšanu, nebūs atkārtoti jāizstrādā jauna riska novērtēšanas dokumentācija tajos gadījumos, kad iepriekšējā novērtējuma rezultāti atbildīs esošajai situācijai. Šādā gadījumā esošajā riska novērtējumā atliks tikai ierakstīt atbilstošu atzīmi. Pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, darba devējam būs jāizstrādā darba aizsardzības pasākumu plāns, nosakot tajā darba aizsardzības pasākumus, to īstenošanas termiņus un par to īstenošanu atbildīgās personas.

Jaunajos noteikumos ir saglabāts 1.pielikums par darba vides faktoru noteikšanu, bet tas ir ievērojami papildināts, kas ļaus darba aizsardzības speciālistiem, kas to izmantos precīzāk un pilnīgāk aptvert visus darba vidē pastāvošos riska faktorus un tos novērtēt. Kā jauni darba vides faktori minēti, piemēram, darbs ārpus telpām, saspringta psiholoģiskā atmosfēra darbā, u.c. Jāuzsver, ka šajā pielikumā ir minētas tikai minimālās prasības darba vietu pārbaudei, tāpat kā iepriekš, darba devējam ir dota iespēja izmantot arī cita veida dokumentāciju, ja tajā ir ņemti vērā visi noteikumu pielikumā minētie darba vides faktori.

Lai nodrošinātu sieviešu, kuras gaida bērnu, kā arī jauno māmiņu veselības aizsardzību pēcdzemdību laikā, papildināti arī tie darba vides faktori un darbi, kuros aizliegts nodarbināt grūtnieces un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti. Tā, piemēram, aizliegts darbs ar atsevišķām ķīmiskām vielām, t.sk. arsēnu un tā savienojumiem, fosforu un tā savienojumiem, u.c.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība" stājās spēkā 2007.gada 6.oktobrī un ar tiem var iepazīties šeitword.gif - 648 B.