gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Septembris 

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras un Valsts darba inspekcijas kopīgi rīkotā kampaņa mazajiem un vidējiem uzņēmumiem "Drošas darba vietas iniciatīva"

Rīgā, viesnīcā „Radisson SAS Daugava" ar preses konferenci un semināru „Drošas darbavietas iniciatīva - labāka darba vieta visiem" Latvijā tika uzsākta Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras un Valsts darba inspekcijas kopīgi rīkotā kampaņa mazajiem un vidējiem uzņēmumiem „Drošas darbavietas iniciatīva" (lasīt vairāk).

Paziņotas vēl divas kompetentās institūcijas darba aizsardzības jomā

2006.gada 9.augusta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.126) tika paziņotas divas jaunas institūcijas (komersanti), kuras tika atzītas par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos un viena no esošajām kompetentajām institūcijām nomainījusi savu nosaukumu uz jaunu (lasīt vairāk).

No 15.09. uzsāksies SLIC inspicēšanas kampaņa Azbests 2006
http://agency.osha.eu.int/OSHA    http://www.vdi.gov.lv/index.php?menu_id=137&lang_id=1

 


Jūnijs

Paziņotas vēl četras kompetentās institūcijas darba aizsardzības jomā

2006.gada 28.jūnijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.99) tika paziņotas vēl četras institūcijas (komersanti), kuras tika atzītas par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos. Tādējādi šobrīd kopējais kompetento institūciju skaits ir 20 (lasīt vairāk).


Aprīlis 

Paziņota vēl viena kompetentā institūcija darba aizsardzības jautājumos

2006.gada 18.aprīlī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.61) tika paziņota vēl viena institūcija (komersants), kura tika atzīta par kompetentu institūciju darba aizsardzības jautājumos. Tādējādi šobrīd kopējais kompetento institūciju skaits ir sasniedzis sešpadsmit institūcijas (lasīt vairāk).


Marts

Paziņotas vēl četras kompetentās institūcijas darba aizsardzības jomā

2006.gada 10.martā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.41) tika paziņotas vēl četras institūcijas (komersanti), kuras tika atzītas par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos. Tādējādi šobrīd kopējais kompetento institūciju skaits ir sasniedzis piecpadsmit institūcijas (lasīt vairāk).

Atklāta "Eiropas nedēļa drošībai un veselībai darbā 2006" mājas lapa www.osha.lv/EW2006/

Šajā gadā Eiropas nedēļa drošībai un veselībai darbā tiks veltīta jauniešu darba aizsardzībai un tās kulminācija notiks 23.-27.oktobrī. Tomēr jau šobrīd ir atklāta "Eiropas nedēļas drošībai un veselībai darbā 2006" mājas lapa www.osha.lv/EW2006/ , kurā ir iespējams iegūt informāciju par Eiropas nedēļas ietvaros paredzētajiem pasākumiem (lasīt vairāk).

Izstādē "Skola 2006" informēja par jauniešu darba aizsardzību

 

No 2. līdz 5. martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika gada nozīmīgākais izglītības pasākums - 12. starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2006", kas vienuviet ļauj iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstāde bija pirmais pasākums Eiropas Nedēļas drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2006 ietvaros, kas šogad veltīta jauniešu darba aizsardzībai un kuras sauklis ir „Drošs sākums!". Izstādes ietvaros ar savu stendu piedalījās Valsts darba inspekcija, informējot par Eiropas Nedēļas 2006 „Drošs sākums!" pasākumiem un konkursiem, kuros jaunieši ir aicināti ņemt dalību, kā arī atbildot uz jauniešus interesējošiem jautājumiem par darba aizsardzību.

Izstāde norisinājās 2.-5.martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā.

Paziņotas vēl trīs kompetentās institūcijas darba aizsardzības jomā

2006.gada 3.martā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.37) tika paziņotas vēl trīs institūcijas (komersanti), kuras tika atzītas par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos. Tādējādi šobrīd kopējais kompetento institūciju skaits ir pārsniedzis desmit institūcijas (11 kompetentas institūcijas) (lasīt vairāk).


Februāris 

Grozīti individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi

2006.gada 28.februārī Ministru kabineta pieņēma noteikumus Nr.165 „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus". Grozījumi stājās spēkā ar 2006.gada 4.martu un precizē vairākas normas attiecībā uz individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, lai nodrošinātu pilnīgu noteikumu atbilstību Eiropas Savienības prasībām.

Jauni noteikumi par darba aizsardzības prasībām derīgo izrakteņu ieguvē

Ministru kabinets 2006.gada 21.februārī pieņēma noteikumus Nr.150 "Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē", kas aizstāj Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumus Nr.253 „Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu izpētē un ieguvē". Ar jaunajiem noteikumiem ir pilnībā pārņemtas Eiropas Savienības direktīvu prasības, kas nosaka darba aizsardzības prasības dažādos derīgo izrakteņu ieguves veidos, tajā skaitā arī derīgo izrakteņu ieguvei pazemē (lasīt tālāk).

 


Janvāris 

Paziņotas vēl trīs kompetentās institūcijas darba aizsardzības jomā

2006.gada 10.janvārī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.5) tika paziņotas vēl trīs institūcijas (komersanti), kuras tika atzītas par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos. Tādējādi šobrīd kopējais kompetento institūciju skaits sasniedzis astoņas institūcijas (lasīt vairāk).

Azbestam jaunas robežvērtības!

Ar 2006.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu" spēkā ir jaunas, augstākas prasības darba vidē pieļaujamajai azbesta koncentrācijai (lasīt vairāk).

Spēkā stājās jaunā darba aizsardzības pakalpojumu sistēma!

Ar 2006.gada 1.janvāri spēkā stājās Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" un Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.101 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību", kas faktiski nozīmē jaunās darba aizsardzības pakalpojumu sistēmas darbības sākumu (lasīt vairāk).