gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējas

Nr.p.k.

 

1.          

Juridiskās palīdzības administrācija

Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 80001801
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Interneta adrese: http://www.jpa.gov.lv

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, personai ir jāaizpilda un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā:

  • iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa un jāpievieno dokumentu kopijas, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību,
  • izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu (ja tāds piešķirts),
  • kā arī citu dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību (piemēram, darba līguma vai citu ar darba devēju saistītu dokumentu kopijas – ja strīds saistīts ar darba tiesībām, īres līguma kopija - ja ar dzīvokļa īri saistītas problēmas utt.).

Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošināto juridisko palīdzību piešķir:

  • civillietās (izņemot, piemēram, ja valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek lūgta saistībā ar  aizdevuma līguma izpildi, ja pieprasītājs ir aizdevējs, ja pieprasījums ir saistīts ar greznumlietām vai greznumpakalpojumiem, kā arī juridisko palīdzību nevar saņemt gadījumos, kas tieši saistīts ar pieprasītāja visa veida saimniecisko darbību, komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību, kā arī citos gadījumos);
  • administratīvajās lietās apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmuma par pastrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Tiesības pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību personām ir tikai tad, ja tās ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu, kā arī, ja tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ), vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Iesniegumu par juridisko palīdzību administrācija izskata un lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem 21 dienas laikā, bet lietās, kas skar bērnu tiesības, 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums par juridisko palīdzību.

Juridiskās palīdzības sniegšanai Juridiskās palīdzības administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju, kurš ir noslēdzis līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju un sniedz juridiskās konsultācijas, palīdzību dokumentu sagatavošanā un pārstāv personu tiesā likumā noteiktajā apjomā.

Iesniegumu un arī konsultāciju par iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, kā arī pašvaldības sociālajā dienestā.

2.          

LU Juridiskās fakultātes Juridiskās prakses un palīdzības centrs

Adrese: Raiņa bulvāris 19, 458. kab., Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67034591
Fakss: 67034590
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Interneta adrese: http://www.lu.lv/jf/lapas/JPPC/index.html

Juridisko palīdzību sniedz vecāko kursu studenti, pieredzējušu advokātu uzraudzībā.
Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo pa tālruni vai e-pastu.
Centrs vasaras mēnešos pakalpojumus nesniedz.

3.          

Tiesībsarga birojs

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: 67686768
Fakss: 67244074
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Interneta adrese: www.tiesibsargs.lv

Klientu pieņemšana ir katru darba dienu plkst. 10.00-16.00 Uz konsultāciju jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni 67686768

Informācija par tiesībsargu pdf.gif - 641 B

4.          

Biznesa augstskola „Turība"

"Studentu bezmaksas juridiskās konsultācijas birojs"

Adrese: Graudu ielā 68- 301a, Rīga, LV - 1058
Tālrunis: 67607726

Juridisko palīdzību sniedz studenti, kas darbojas augstskolas pasniedzēju uzraudzībā.

Konsultāciju laiks iepriekš jāsaskaņo zvanot pa tālruni.
Konsultācijas notiek ceturtdienās, plkst. 14:00 - 16:00.