gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

VAS „Latvenergo" informē, ka no 1.aprīļa paplašinājis atbalsta saņēmēju loku.

Līdz šim atbalstu 53,70 latu apjomā dāvanu kartes veidā savas pašvaldības sociālajā dienestā varēja saņemt daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam), trūcīgās ģimenes ar bērniem, ģimenes, kurās aug bērni invalīdi, kā arī ģimenes ar audžubērniem vai aizbildniecībā esošiem bērniem. Tagad atbalsta saņēmēju lokam uzņēmums aicina pievienoties arī:

  • maznodrošinātās ģimenes ar bērniem;
  • ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
  • ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši, sākot ar 2013.gadu);
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
  • nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens;
  • ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Lai saņemtu dāvanu karti 53.70 latu vērtībā elektrības rēķinu apmaksai, šo ģimeņu pārstāvjiem jāvēršas savas pašvaldības Sociālajā dienestā. Atbalsta kampaņas noteikumi paredz, ka šīs kampaņas ietvaros ģimene var saņemt atbalstu tikai vienu reizi, taču tās daudzbērnu ģimenes, kas jau ir saņēmušas dāvanu karti iepriekš, pēc 2013.gada 1.aprīļa var to saņemt arī atkārtoti. Dāvanu kartes atbalstu var saņemt tās daudzbērnu ģimenes, kuras atbalstu tarifu kompensācijas veidā nesaņem.

Tā kā tarifu kompensācijas atbalsts tiek turpināts katru gadu, lai nodrošinātu līdzvērtīgu atbalstu, ir paredzēts, ka daudzbērnu ģimenes, kas ir saņēmušas dāvanu kartes iepriekš, no aprīļa tās var saņemt atkārtoti - tādējādi saņemot atkārtotu atbalstu tāpat kā 2400 kWh tarifu kompensācijas programmā iesaistītās ģimenes.

Tās ģimenes, kas ir iesaistījušās 2400 kWh tarifu kompensācijas programmā, turpina saņemt atbalstu šajā formā. Tas nozīmē, ka arī šajā tarifu gadā, sākot no aprīļa, šīm ģimenēm atkal tiek atjaunots palielināts starta kilovatstundu apjoms, un tās var norēķināties par starta tarifu nevis par 1200 kWh, bet 3600 kWh.

Plašāku informāciju par iespēju saņemt dāvanu kartes iespējams uzzināt, zvanot VAS „Latvenergo" pa tālruni 80 200 402 .