gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Ģimenei draudzīga komersanta statusa ieguvēji 2014.gadā

Statuss piešķirts uz 1 gadu

 
AS Latvenergo
Latvenergo statusu „Ģimenei draudzīgs komersants” ir ieguvis jau vairakkārt un ne velti – uzņēmumā tiek radīta vide, lai darbinieki spētu apvienot darbu ar ģimenes dzīvi (tiek nodrošināts elastīgs vai nepilna laika darba grafiks, ir iespēja strādāt arī no mājām). Tāpat uzņēmums piešķir papildu brīvdienas daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi. Uzņēmums, rūpējoties par savu darbinieku veselību, nodrošina veselības apdrošināšanu un tiek piedāvāti arī stresa pārvaldības semināri. AS Latvenergo pakalpojumus ir iespējams saņemt arī pēc 17:00. Turklāt ģimenēm ar bērniem un grūtniecēm ir radīta īpaša klientu apkalpošanas poga, kura ļauj pakalpojumus saņemt ātrāk. Tāpat uzņēmuma telpās ir izveidota vieta, kur bērns var rotaļāties. Uzņēmums palīdz saviem darbiniekiem, sniedzot atbalstu izglītības iegūšanā.
 
 
AS SEB banka
SEB banka ar „Ģimenei draudzīga komersanta” statusu var lepoties jau vairākus gadus. Banka infrastruktūra un darba vide ir pielāgota tā, lai tās sniegtos pakalpojumus var saņemt arī māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Tāpat visiem darbiniekiem, kuru ģimenēs ir pirmklasnieks, 1.septembris ir noteikta kā brīvdiena. Ģimenes vērtības stiprinot, papildus brīvdienas piešķir jaunajām māmiņām un tētiem, kāzu, un tuvinieku nāves gadījumā. Uzņēmums arī veido bērnu nometnes darbinieku atvasēm.
 
 
SIA Grifs AG
Uzņēmumā daudzbērnu ģimeņu darbiniekiem tiek nodrošinātas papildus atvaļinājuma dienas. Tāpat darbiniekiem, kuriem ir 1. - 4.klases skolēni, palīdz piepildīt skolas somas ar nepieciešamajām kancelejas precēm. Vienlaikus uzņēmuma telpās ir nodrošināta bērnu istaba un persona, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu. Tāpat arī darbiniekiem, kuri iegūst izglītību, tiek piešķirtas papildus 20 apmaksātas atvaļinājuma dienas. Uzņēmums īsteno plaši izstrādātu darbinieku motivēšanas sistēmu, iekļaujot tajā dažāda veida atbalstu (piemēram, papildus brīvdienas, dažādi pabalsti u.c.). 
 
 
SIA Neste Latvija
Uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina veselības apdrošināšanu un uzņēmuma telpas ir labiekārtotas, lai tajās varētu iekļūt ģimenes ar bērniem un cilvēki ar kustību traucējumiem. Vienlaikus tiek kompensēti sporta izdevumi un redzes korekcijas līdzekļu iegāde. Uzņēmuma birojā ir pieejamas telpas, kur māte vai tēvs var uzturēties ilgāku laiku kopā ar bērnu.
 
 
SIA Rimi Latvija
Uzņēmuma vide ir piemērota ģimenēm ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Uzņēmums savās darbībās pauž uzskatu, ka tam ir svarīga ģimene, tādejādi katru gadu organizējot „Rimi ģimenes dienu”. Tāpat darbinieku pirmklasniekiem tiek dāvināta skolas soma. Tāpat uzņēmumā pozitīvi vērtējama uz atpūtu orientēta politika, kas ļauj uzņēmuma darbiniekiem kopā ar savām ģimenēm piedalīties dažāda veida uzņēmuma organizētajos izklaides pasākumos. Vienlaikus, lai padarītu ikdienas darbu interesantāku, tiek organizēti kasieru un darbinieku čempionāti, kuros uzvārētājiem tiek piešķirtas balvas. Tāpat ikmēneša darbinieku žurnālā ir publicētas veselīga uztura apraksts un receptes.
 
 
SIA PricewaterhouseCoopers
Uzņēmums atbalsta ģimeniskās vērtības, piešķirot papildu brīvdienas tuvinieku zaudējuma gadījumā, laulību gadījumā. Tāpat darbiniekiem tiek piedāvāts elastīgs vai nepilns darba laiks, kā arī iespēja strādāt no mājām. Uzņēmuma darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana, tāpat dažāda veida materiālais atbalsts (piem., bērna piedzimšanas, tuvinieku nāves u.c. gadījumos). Tāpat uzņēmuma darbiniekiem tiek apmaksāti mobilo telefonu sakari, nodrošināts darba transports arī privātām vajadzībām. Darbinieku bērniem tiek nodrošinātas dāvanas svētkos (Ziemassvētki, 1.septembris u.tml.) un apmaksāti pasākumi (nometnes, ekskursijas, tematiskie pasākumi u.c.). Uzņēmums sniedz arī atbalstu darbinieku augstākās izglītības iegūšanai.
 
 
AS Swedbank
Swedbank piedalās vairākās sabiedrības atbalsta aktivitātes, piemēram, kopā ar ziedot.lv organizē „Labestības dienu”. Tāpat lielākoties bankas filiāles ir pieejamas ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Swedbank ir pirmā banka, kas ir uzstādījusi bankomātu, kurš ir aprīkots neredzīgu cilvēku ērtībām. Tāpat 1. – 4.klašu skolnieku vecākiem 1.septembris ir brīvdiena.
 
 
AS Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
Uzņēmumā pozitīvi vērtējams apstāklis, ka tajā ir piemērota apkārtējā vide ģimenēm ar bērnu ratiņiem, kā arī ģimenēm (personām) ar kustību traucējumiem. Piemēram, uzņēmuma katra darbinieka darba vieta ir aprīkota ar paceļamo un automātiski regulējamo darba galdu, kas ļauj saņemt pakalpojumus ērtākā veidā. Apkārtējā vide ir ļoti būtisks apstāklis tam, vai klienti izvēlētos saņemt konkrētā uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. Uzņēmums piedāvā saviem darbiniekiem arī dažādas sporta iespējas - ir ieviests korporatīvais velosipēds (darbinieki pie klientiem var doties ar velosipēdu), ir sava volejbola un futbola komanda.
 
 
SIA VTU Valmiera
Uzņēmuma pozitīvā prakse atspoguļojas kā klientu apmierinātības sekmēšana, nodrošinot publiski pieejamas un atbilstoši iekārtotas labierīcības ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šādas iespējas nodrošināšana ir īpaši svarīga pasažieru pārvadātājiem. Uzņēmumā ir nodrošināts bērnu pārtinamais galds un atsevišķa telpa, kurā viens no vecākiem ar bērnu var uzturēties divatā. Īpaši būtiski tas ir gadījumos, ja plānoti tālāki braucieni un autoostā ir nepieciešams uzturēties ilgāku laika posmu. Kā viena no pozitīvākajām iespējām ir tāda, ka SIA "VTU Valmiera" nodrošina autobusu pieejamību pasažieriem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar maziem bērniem. Tas ir nozīmīgs nosacījums cilvēku veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā, jo nereti gan vecāki ar maziem bērniem, gan cilvēki ar ratiņkrēslu nespēj pārvietoties sabiedriskajā transportā. Tāpēc atzinīgi vērtējama uzņēmuma sociāli atbildīgas politikas īstenošana tik iedzīvotājiem svarīgā nozarē kā sabiedriskais transports. Tāpat uzņēmums veic savu darbinieku veselības apdrošināšanu.
 
 
Pašvaldības SIA „Ventspils Reiss”
Uzņēmuma darbiniekiem ir iespēja strādāt elastīgu vai nepilnu darba laiku. Tāpat uzņēmuma darbiniekiem tiek nodrošināta veselības apdrošināšana un pabalsti īpašos dzīves gadījumos (piem., bērna piedzimšanas, tuvinieku nāves u.c. gadījumos) un sagādātas īpašas dāvanas darbinieku bērniem svētkos Ziemassvētkos. Darbinieku bērniem tiek organizēti un apmaksāti arī dažāda veida pasākumi (nometnes, ekskursijas, tematiskie pasākumi u.c.). tāpat daudzbērnu ģimeņu vecākiem vai darbiniekiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām tiek piešķirts papildatvaļinājums 3 darba dienas. Uzņēmums rūpējas par to, lai savu pakalpojumu padarītu pieejamāku pasažieriem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērniem. Atjaunojot autoparku, tiek iegādāti tam piemēroti transporta līdzekļi, tiek nodrošināta iekļūšanu autoostā, kas ir piemērota gan personām ratiņkrēslos, gan vecākiem ar bērnu ratiņiem. Iespēja  izmantot sanitāro mezglu un pārtinamo galdu tiek nodrošināta visu diennakti.

 
VAS Starptautiskā lidosta „Rīga”
Uzņēmuma pozitīvā prakse atspoguļojas kā klientu apmierinātības sekmēšana, nodrošinot vides pieejamību un operatīvas palīdzības sniegšanu. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” klientiem nodrošina sabiedrisko tualešu un uzņēmuma telpu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem. Tāpat visos lidostas terminālos ir pieejami bezmaksas tālruņi un īpašas „izsaukuma” pogas, kas nodrošina klientam iespēju operatīvi saņemt nepieciešamo palīdzību, nemeklējot konkrētu lidostas darbinieku. Ņemot vērā lidostas darbības specifiku, proti, lidojuma gaidīšanu, reisu kavēšanos, laicīgu ierašanos lidostā, pozitīvi vērtējama bērnu rotaļu vietas pieejamība lidostas apmeklētājiem.

 
SIA „CEMEX”
Uzņēmums par saviem darbinikeiem Ziemassvētkos piešķir dāvanu 75 euro apmērā, tāpat gadījumos, ja darbs iekrīt Ziemassvētku, Jaunā gada vai Līgo vakarā, darba devējs nodrošina un apmaksā darbiniekiem uzkodas darba vietā. Uzņēmums atbalsta darbiniekus arī īpašajos dzīvos notikumos, piemēram, bērna piedzimšanas gadījumā, izmaksā vienreizēju pabalstu minimālās algas apmērā. Tāpat darbinieku bērniem, pirms skolas sākuma (no 1. – 12.klasei), tiek izmaksāts pabalsts 50% apmērā no minimālās algas mācību piederumu iegādei. Vienlaikus, lai uzlabotu darba vidi, uzņēmums darbiniekiem nodrošina fizioterapeita un psihologa lekciju kursus par ergonomiku un stresa vadību. Rūpējoties par veselīgu dzīvesveidu, uzņēmums nodrošina darbinieku velosipēdu apkopi uzņēmuma ofisa teritorijā (īpašas akcijas ietvaros). Tā kā obligātajās veselības pārbaudes daudziem darbiniekiem tika konstatēts paaugstināts asinsspiediens, cementa rūpnīcā tika iegādāts asinsspiediena mērītājs, lai katrs jebkurā laikā varētu veikt sava asinsspiediena monitoringu. Mērītājs atrodas brīvi pieejams birojā.

 
 
Šiem uzņēmumiem ir pasniegta apliecība ar termiņa pagarinājumu par statusu izmantošanas tiesībām līdz 2015.gada 2.jūnijam

 
SIA GlaxoSmithKline Latvia
Uzņēmumā ir pieejama telpa vai vieta, kur bērns var rotaļāties, kā arī nepieciešamības gadījumā viņu var pārtīt vai pabarot. Tāpat uzņēmuma telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tajās var iekļūt ar bērnu ratiņiem. Visiem „GlaxoSmithKline Latvia” darbiniekiem ir apmaksāts interneta pieslēgums mājās, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā strādāt attālināti. Tāpat darbiniekiem ir iespēja strādāt nepilnu darba laiku vai pēc elastīga darba grafika. Strādājošajiem ir veselības apdrošināšana, pieejams finansiālais atbalsts dažādās dzīves situācijās, piemēram, bērna piedzimšanas, laulību, tuvinieka nāves gadījumā. SIA „GlaxoSmithKline Latvia” tāpat nodrošina visiem darbiniekiem iespēju saņemt apmaksātas brīvdienas Ziemassvētkos un ik gadu darbinieku bērniem organizē Ziemassvētku pasākumus.

 
Valsts SIA Latvijas Televīzija
LTV raidījumu satura klāsts ir daudzpusīgs un ir labvēlīgs ģimenēm ar bērniem kopīga laika pavadīšanai. Tāpat LTV ir piedalījusies vairākos labdarības pasākumos. Uzņēmuma politika ir orientēta uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu  – ir nodrošināta piemērotāka darba laika izvēle un brīvu dienu izmantošana papildus Darba likumā noteiktajam. Tāpat LTV ir izveidota īpaša bērnu istaba, kurā ir arī bērnu pieskatītājs. Tāpat LTV ir speciāls medicīnas kabinets, kur ir pieejams sertificēts medicīnas personāls un ir nodrošinātas primārās veselības aprūpes iespējas, uzņēmuma telpās var iekļūt cilvēki invalīdu ratiņos un ar bērna ratiņiem.

 
SIA TNS Latvia
Uzņēmumā ir bērnu istaba, nepieciešamības gadījumā nodrošināta bērnu pieskatītāja klātbūtne. Uzņēmums piedalās vairākos labdarības pasākumos – ziedojot finanšu līdzekļus Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai, projektiem „ziedot.lv” ietvaros. Uzteicama uzņēmuma prakse ir arī vairākas reizes gadā organizēt bērnu izbraukuma pasākumus ārpus darba vietas, kuros uzņēmuma darbiniekiem ar bērniem ir iespēja kopīgi pavadīt laiku. TNS Latvia darbiniekiem ir bezmaksas veselības apdrošināšana, kā arī ir iespēja apdrošināt ģimenes locekļus. Tāpat ir nodrošinātas elastīga darba laika iespējas strādājošajiem, kuriem ir bērni, kā arī darbinieki var strādāt no mājām. Pirms skolas gada sākuma darbinieki ar bērniem saņem materiālo atbalstu.
 
 ministrs1.jpg - 74.37 KB