gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Aizbildnība

Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Kādos gadījumos bāriņtiesa  var iecelt bērnam aizbildni?

Bāriņtiesa  var iecelt bērnam aizbildni, ja:

 • bērna vecāki nav zināmi;
 • vecāki ir pazuduši vai miruši;
 • ilgstošas slimības gadījumā nespēj realizēt aizgādību;
 • vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Kā kļūt par aizbildni?

1. Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā  iesniedz iesniegumu. Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus.

2. Bāriņtiesa raugās, lai par  aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas

 • motivāciju kļūt par aizbildni;
 • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
 • nodarbinātību;
 • dzīves apstākļus;
 • spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

3. Bāriņtiesa  pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.

Kādu atbalstu saņem aizbildnis?

 • valsts sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu 45,53 eiro (32 Ls) mēnesī.
 • Ja par bērnu ir piešķirta pensija par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, izmaksājamo pabalstu samazina par attiecīgo summu. Ja par bērnu invalīdu piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.;
 • atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu 54,07 eiro (38 Ls) mēnesī. Atlīdzība nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita;
 • valsts sociālos pabalstus, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem.                                                                                                             

Pabalstu un atlīdzību piešķir ar dienu, kad bāriņtiesa  ir pieņēmusi lēmumu par personas iecelšanu par aizbildni. Pabalstu un atlīdzību piešķir aizbildņa dzīvesvietas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāle.

Plašāka informācija pieejama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.