gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Latvijas IV audžuģimeņu salidojums - seminārs

Tradicionāli reizi gadā audžuģimenes no visiem Latvijas novadiem tiekas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīkotajā Latvijas audžuģimeņu salidojumā - seminārā, kas katru gadu norisinās citā Latvijas reģionā. Ja pirmajā salidojumā Latgalē bija pulcējušās tikai dažas audžuģimenes, tad šogad, salidojuma ceturtajā norises gadā, Zemgalē, atpūtas kompleksā „Turbas", Ogres rajona Ikšķiles novada Turkalnē, 29. un 30. jūlijā tikās jau 71 audžuģimene ar bērniem.

 

ogre1.jpg - 64.89 KB

Salidojuma atklāšanas ceremoniju ar savu klātbūtni bija pagodinājuši ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta direktore Līvija Liepiņa, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis, kā arī Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Jeromanova, kura līdzi bija paņēmusi arī sveicienu audžuvecākiem - kliņģeri 7 burtu formā, kas, kopā saliekot, veidoja vārdus „PALDIES". Salidojumā bija aicināti piedalīties arī aktīvāko bāriņtiesu pārstāvji, kuri devuši kādu ieguldījumu šīs kustības attīstībā. ogre2.jpg - 5.88 KB

Vecāki kopīgi ar psihologiem salidojumā šogad pārrunāja audžuģimenes modeļa veidošanu un stiprināšanu, tajā ienākot bērnam, kā arī dažādus ētikas aspektus, ar ko nākas saskarties, pildot audžuģimenes pienākumus, kopīgi ar speciālistiem mācījās, kā veidot kontaktu ar bērnu, kuram ir emocionālas dabas un cita veida grūtības, kā arī to, kā veidot un uzturēt veselīgu pašvērtējumu. Īpaši atzinīgi tika novērtēta psiholoģes Daces Gailītes prezentētā metode par ģimenes modeļa rekonstrukciju, kur grupas dalībniekiem tika piedāvāta iespēja veidot dzīvo ģimenes fotogrāfiju. 

ogre3.jpg - 3.99 KBLaikā, kamēr vecāki pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas nodarbībās ar psihologiem, rūpes un atbildību par bērniem uzņēmās ministrijas darbinieki, kuri kopā ar bērniem apmeklēja radošo darbnīcu aktivitātes, ko šogad bērniem nodrošināja notikumu aģentūra „Echo". Bērniem bija iespēja strādāt ar ģipsi, atstājot tajā savu plaukstas nospiedumu, pilnveidoties vizuālajā mākslā, apgleznojot stiklu un audumu, kā arī pastrādāt nešaubīgi vienā no pieprasītākajām ražotnēm - saldējuma darbnīcā. Pusaudžus savukārt gaidīja skautu sagatavotie izaicinājumi, viņi varēja līdzdarboties rotaslietu izgatavošanas darbnīcā, kur tapa lieliskas sprādzes, auskari, krelles, rokassprādzes, kaklarotas un citi darinājumi. Ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru Renātes Albergas un Ineses Mucenieces starpniecību, veicot dažādus praktiskus uzdevumus, varēja uzzināt, kādas briesmas var draudēt, apturot garām braucošu automašīnu vai vienkārši sērfojot internetā. Vecākiem un bērniem tika stāstīts par uzticības tālruņa darbību, kas turpmāk nepieciešamības gadījumā sniegs atbalstu ne tikai bērniem, bet arī audžuvecākiem. Arī mazajiem cālēniem (bērniem vecumā no 1-3 gadiem) sadarbībā ar Madlienas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis" speciālistiem tika nodrošinātas nodarbības visas dienas garumā.

Pirmās pasākuma dienas noslēgumā ar Lielvārdes teātra atbalstu salidojuma dalībniekiem bija iespēja baudīt J.Akuratera brīvdabas izrādi „Vecie un jaunie". Salidojuma saviļņojošākais mirklis bija vēlā vakarā, kad notika sadraudzības pasākums un katra audžuģimene naksnīgajās jūlija debesīs palaida ar hēliju pildītu baltu balonu, kam bija piestiprināts tumsā spīdošs luminiscējošs stienītis. Brīdī, kad Šomasu ģimenes pārstāve Kristīne izpildīja F.Ķiģeļa dziesmu „Palaid vējā!", mirdzošie baloni uzšāvās gaisā, līdzi nesot visu pasākuma dalībnieku klusos sapņus un cerības.ogre4.jpg - 24.28 KB

Otrā diena galvenokārt tika veltīta sportiskajām aktivitātēm, ko organizēja pasākumu aģentūra „Eži". Tās laikā visiem - gan pavisam mazajiem, gan gados vecākajiem, gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan sportiskajiem un atlētiskajiem, - tika dota iespēja sacensties sauszemes makšķerēšanā, spēlēt riņķu golfu, izmēģināt spēkus greizajā futbolā, frīsbijā un dvieļu bolā, apliecināt savu čaklumu saimniecības stafetē, kā arī mēroties spēkiem vasaras biatlonā un reģionu stafetēs. Balvas saņēma gan veiklākie, gan lēnīgākie. Lai nākamgad veiktos labāk, tās tika piešķirtas arī atsevišķām ģimenēm, vecākiem vai bērniem par komandas uzmundrināšanu, dzīvesprieka uzturēšanu, atraktivitāti, centību, neatlaidību, neizsīkstošu cīņas sparu un citām sportā svarīgām lietām. Reģionu stafetēs uzvarētāju laurus šogad plūca zemgalieši.

ogre5.jpg - 13.02 KBVienlaikus otrajā salidojuma dienā norisinājās arī zīmējumu konkurss lieliem un maziem. Interesantāko darbiņu autoriem būs iespēja savu zīmējumu redzēt Audžuģimeņu kalendārā 2008.

Dāvanā no ministrijas audžuģimenes šogad saņēma galda spēles, kā arī Saldus pārtikas kombināta un a/s „Laima" dāvātos saldumus, taču aktīvākajiem un neatlaidīgākajiem sporta spēļu cienītājiem, bija iespēja nopelnīt vēl papildus balvas, lai sportiskais azarts un dzīvesprieks kūsāt kūsātu arī atgriežoties mājās.

Šogad audžuģimeņu salidojums piedzīvoja arī līdz šim nepieredzētu publicitāti. Pasākuma norise tika atspoguļota TV3, LNT un TV5 ziņu raidījumos, kā arī „Rietumu Radio"  un daudzos preogre6.jpg - 21.37 KBses izdevumos. Šāds atbalsts ir ļoti nozīmīgs, jo raisa sabiedrībā diskusijas un rada lielāku ieinteresētību un izpratni par audžuģimeņu kustību, tādējādi piepulcinot jaunas audžuģimenes un palīdzot bez ģimenes palikušiem bērniem pēc iespējas ātrāk atrast jaunas mājas.

Kā nozīmīgākos audžuģimeņu salidojuma - semināra ieguvumus dalībnieki minēja nodarbībās iegūto vērtīgo informāciju un apgūtās noderīgās prasmes. Tikpat augstu tika novērtēta iespēja iepazīt citas audžuģimenes, iegūt jaunus draugus un piedzīvot kopības sajūtu.   Pēc audžuvecāku domām, liela nozīme bija arī savstarpējai pieredzes apmaiņai un atpūtai, kā arī iespējai gan vecākiem, gan bērniem gūt daudz pozitīvu emociju.