gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • ASV konsula Latvijā akcepta tulkojums

 Tulkojums latviešu valodā

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība
Konsulārā nodaļa
2010.gada 18.februāris

Līvijai Liepiņai
Latvijas Republikas
Labklājības ministrija
Skolas iela 28, Rīga, LV - 1050

Ļ.cien. Liepiņas kundze: 

Pildot Amerikas Savienoto Valstu konsula Latvijā pienākumus, man kļuvis zināms, ka labdarības organizācija no Amerikas Savienotajām Valstīm A Hope and A Future, Inc., un tās partneris Kentucky Adoption Services ir centušies pierādīt Latvijas Rebulbikas Labklājības ministrijai, ka to viesģimeņu apmaiņas programma Latvijas bāreņiem, atbilst Latvijas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. 

Es esmu pārskatījis ziņojumus un dokumentāros pierādījumus, kurus minētās organizācijas ir iesniegušas ministrijai. Tādējādi, lūdzu, esat informēti, ka, manuprāt, dokumentārie pierādījumi, kurus uzrādīja Marks A. Gou (Mark A. Gough) un Pola H. Gou (Paula H. Gough), A Hope and A Future, Inc. pārstāvj  uzskatāmi parāda, ka darbības, kuras veikušas šīs organizācijas ir saskaņā ar ASV štata un federālajiem likumiem šāda veida organizācijām.

Ar cieņu es lūdzu Ministriju atļaut A Hope and A Future, Inc. un tās partneriem uzsākt jaunu viesošanās programmu Latvijas bāreņiem. Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu sazināties ar mani pa tālruni +371 6703 6200.

 

Ar cieņu,
Timothy P.Buckley
Amerikas Savienot Valstu konsuls