gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • ASV konsula Latvijā akcepta tulkojums

Tulkojums no angļu valodas

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība
Riga, Latvia

Konsulārā nodaļa
2009.gada 20.maijs
Ivetai Zalpēterei

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14
Rīga, LV-1050 

Ļ.cien. Zalpēteres kundze: 

Pildot Amerikas Savienoto Valstu konsula Latvijā pienākumus, man kļuvis zināms, ka labdarības organizācija no Amerikas Savienotajām Valstīm Orphan Logistics & Relief, Inc., un tās partneris World Links International Adoption Agency, Inc. ir centušies pierādīt Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai, ka to viesģimeņu apmaiņas programma Latvijas bāreņiem, atbilst Latvijas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām. 

Es esmu pārskatījis ziņojumus un dokumentāros pierādījumus, kurus minētās organizācijas ir iesniegušas ministrijai. Tādējādi, lūdzu, esat informēti, ka, manuprāt, dokumentārie pierādījumi, kurus uzrādīja Samuel Holton un Tatiana Suslin, Orphan Logistics & Relief, Inc. pārstāvj  uzskatāmi parāda, ka darbības, kuras veikušas šī organizācija un tās partneris World Links International Adoption Agency, Inc., ir saskaņā ar ASV štata un federālajiem likumiem šāda veida organizācijām.

Pēdējo gadu laikā ASV vēstniecības Rīgā Konsulārā nodaļa ir rūpīgi uzraudzījusi dažādas viesģimeņu apmaiņas programmas Latvijas bāreņiem. Tās ir noritējušas veiksmīgi, bez starpgadījumiem. Pārstāvji no organizācijām Orphan Logistics & Relief, Inc. un World Links International Adoption Agency, Inc. ir dokumentāri pierādījuši, ka saprot un ievēros visas Latvijas un ASV imigrācijas un bērnu aizsardzības likumus. Potenciālie adoptētāji ir informēti, ka tiem jāievēro abās valstīs pastāvošie adopcijas likumi pirms šie bērni kļūst tiesīgi imigrēt uz ASV un iegūt ASV pilsonību. 

Ar cieņu es lūdzu Ministriju atļaut Orphan Logistics & Relief, Inc. un tās partneriem uzsākt jaunu viesģimeņu apmaiņas programmu Latvijas bāreņiem. Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzu sazināties ar mani pa tālruni +371 6703 6200.

 

Patiesā cieņā,
Stephen T.Frahm
Amerikas Savienot Valstu konsuls