gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • GROZĪJUMI VALSTS PROGRAMMĀ BĒRNA UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 2006.GADAM 

LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

RĪKOJUMS

Rīgā

2006.gada ___. jūlijā                                                                    Nr.________ 

Grozījumi Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa
uzlabošanai 2006.gadam

Izdarīt Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2006.gadam (apstiprināta ar bērnu un ģimenes lietu ministra 2006.gada 13.janvāra rīkojumu Nr.1-9.1/2) šādus grozījumus:

1. Valsts programmas 1.2.apakšnodaļā „Sociālais atbalsts ģimenēm ar bērniem" aizstāt skaitli „62 309" ar skaitli „24 674, 71".

2. Valsts programmas 1.3.apakšnodaļā „Ģimeņu un speciālistu izglītošanas un apmācības pasākumi":

 • papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4) vardarbības primārās profilakses apmācības materiālu izstrāde un sabiedrības informēšanas pasākumi";

 • aizstāt skaitli „40 000" ar skaitli „47 160";
 • izteikt sadaļas „Rezultāts" tekstu šādā redakcijā: „- organizēta apmācība vecākiem un speciālistiem par bērna attīstību un drošību, izglītoti vismaz 1600 vecāki visā Latvijas teritorijā - Ls 20 000;
 • organizēti vismaz 26 semināri par kritērijiem riska novērtēšanā nelabvēlīgās ģimenēs - Ls 6500;
 • izveidotas audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu ģimeņu atbalsta grupas un īstenota izglītošana  - Ls 13 000;
 • Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds", īstenojot Eiropas Savienības projektu DAFNE II sadarbībā ar Igaunijas Ģimenes plānošanas asociāciju un Somijas Ģimenes plānošanas asociāciju, izstrādājusi apmācību materiālus par vardarbības primāro profilaksi un veikusi sabiedrības informēšanu- Ls 3457;
 • nodibinājums „Centrs Dardedze" sadarbībā ar Starptautisko fondu Polijā OAK īstenojis kampaņu „Bērnība bez vardarbības", organizējot profesionāļu un speciālistu apmācības un vecākus izglītojošās atbalsta grupas - Ls 4203".

3. Valsts programmas 1.6.apakšnodaļā aizstāt skaitli „20 500" ar skaitli „17 500".

4. Valsts programmas 1.8.apakšnodaļā aizstāt skaitli „120 000" ar skaitli „113 500".

5. Papildināt Valsts programmu ar 1.9.apakšnodaļu šādā redakcijā:

„1.9. Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām

Lai veicinātu bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju un iekļaušanos sabiedrībā, nepieciešams sniegt atbalstu šādu bērnu un viņu ģimeņu sociālai iekļaušanai sabiedrībā. Ir nepieciešams nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām līdzvērtīgas izpausmes iespējas kultūrā un mākslā.

Finansējums:- 2340 Ls

Rezultāts - Latvijas Baleta un dejas ģilde sadarbībā ar Valmieras domi, Lielbritānijas padomi un izdevniecību „Lietišķās informācijas dienests" īstenojusi sociālo kultūras projektu - dejas izrādi ar nedzirdīgu bērnu dalību."

6. Valsts programmas 2.1.apakšnodaļā „Atbalsts bērnu projektiem par rotaļu un atpūtas laukumu iekārtošanu":

 • izteikt pirmās sadaļas trešo daļu šādā redakcijā:

„Bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumu izveidošanai ir nepieciešams piešķirt finansējumu bērnu ierosinātu projektu īstenošanai 26 rajonos, 6 republikas pilsētās, Rīgas pilsētas 6 rajonos/priekšpilsētās un vismaz 3 rajonu pilsētās ar iedzīvotāju skaitu no 8 000 līdz 12 000 dažādos Latvijas rajonos ar pašvaldības līdzfinansējumu";

 • aizstāt skaitli „78 000" ar skaitli „115 634, 29".