gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • Apmācību dalībnieki - konsultanti 

2007.gada 22.- 23.maijā Bērnu un ģimenes lietu ministrijā notika ārpusģimenes aprūpes jomā strādājošo speciālistu apmācību par jaunām darba metodēm ārpusģimenes aprūpes iestādēs otrā kārta. Ar šīm apmācībām noslēdzās viena no Matra-flex projekta „Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu jaunu darba formu ieviešana un profesionālās kapacitātes paaugstināšana" aktivitātēm - „Training of trainers".

Apmācību dalībnieki saņēma sertifikātu, kas apliecina viņu iegūtās zināšanas. Lai turpinātu projekta ilgtspēju, dalībnieki ir apņēmušies pēc Bērnu un ģimenes lietu ministrijas uzaicinājuma, kā arī nepieciešamības gadījumā, darboties kā padomdevējs un sniegt konsultācijas ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem par dzīves prasmju apgūšanu pusaudžiem bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs un jauniešu grupu dzīvokļu vai māju izveidi. Ja rodas interese papildināt zināšanas par ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbības pilnveidošanas veidiem, lūdzam kontaktēties ar kādu no apmācību dalībniekiem.

Dalībnieku - konsultantu kontaktinformācija:

 • Anita Herca - Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs (tālr.26158031)
 • Iveta Kalna - Bērnu un ģimenes centrs „Pārgauja" (tālr.25916316)
 • Aija Švāne - Zantes ģimenes krīzes centrs (tālr.29384298)
 • Dace Erkena - P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža (tālr.29406548)
 • Mārīte Laipniece - Ventspils pilsētas bērnu nams „Selga" (tālr.26556010)
 • Lilita Grīnberga - Bērnu nams „Ilga" (tālr.26407207)
 • Sandra Kārkliņa - Cēsu rajona padomes sociālās aprūpes centrs „Gaujas līči" (tālr.28619630)
 • Monta Freiberga - Dobeles rajona padome (tālr.26520425)
 • Aija Svētiņa - Aizkraukles rajona bērnu nams - patversme „Dzeguzīte" (tālr.26175385)
 • Inta Bohāne - Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs „Mūsmājas" (tālr.26985800)
 • Liene Veitmane - Ogres rajona pašvaldības bērnu nams „Laubere" (tālr.26442104)
 • Rudīte Zeiferte - Madonas rajona pašvaldības ģimenes atbalsta centrs „Zīļuks" (tālr.64873895)
 • Daina Upīte - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (tālr.29251379)
 • Inga Dobele - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (tālr.26401368)
 • Aija Renga - Dobeles pilsētas sociālais dienests (tālr.25991297)
 • Aija Groza - Bērnu bāreņu sociālās aprūpes centrs „Riekšaviņa" (tālr.28642619)
 • Digna Žitņikova - Baldones bērnu nams (tālr.29632517)
 • Ivars Murāns - Daugavpils bērnu nams „Auseklītis"
 • Jeļena Semjokina - Getmaņuka - Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultante (tālr.79116760)
 • Ligita Bergmane - Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultante (tālr. 26543871)
 • Inese Upe - Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultante (tālr.29402899)
 • Indra Viktorova - Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultante (tālr.26537830)