gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

  • 2019.GADS

Atbalsts cilvēkiem ar onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem 02.07.2019. 

Statusa "Ģimenei draudzīgi" kritēriji 24.05.2019.

Bērna apdopcijas pabalsts 24.05.2019.

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm 02.05.2019.

Atbalsts ārpusģimenes aprūpei 2019 - 30.04.2019.

Pilotprojekts par ģimeniskas vides nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 03.04.2019.

Budžets 2019 - 11.03.2019.

Sievietes Latvijā: būtiski fakti un skaitļi - 08.03.2019.

Pretdiskriminācijas diena - 08.03.2019.

Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību - 07.03.2019.

Vispasaules sociālā taisnīguma diena - 20.02.2019.

Labklājības nozares prioritātes 2019.gadā - 14.02.2019.

Atbalsts specializētajai audžuģimenei 2019.gadā- 11.02.2019.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra sniegtais atbalsts 2019.gadā- 11.02.2019.

Vispasaules drošāka interneta diena - 05.02.2019.

Deinstitucionalizācijas procesa skaidrojums - 04.02.2019.

Izmaiņas invaliditātes noteikšanas procesā, kad bērns ar invaliditāti kļūst pilngadīgs - 31.01.2019.

Izmaiņas sociālajā jomā - 15.01.2019.

Infografika: Mācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem- 08.01.2019.

  • 2018.GADS

Ceļš līdz ES atbalsta pakām:KAS UN KĀ? - 21.12.2018.

Salīdzinājums - dzīve institūcijā un dzīve sabiedrībā - 13.12.2018.

Jaunā adopcijas kārtība- 30.11.2018.

Vai man pienākas darba atvaļinājums? - 21.12.2018.

Izplatītākie mīti dauna sindromu un to atspēkojumi - 28.11.2018.

Izplatītākie mīti par autismu un to atspēkojums - 23.11.2018.

Izplatītākie mīti par depresiju un to atspēkojumi - 16.11.2018.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piešķiršanas un izmantošanas soļi de minimis atbalsta ietvaros sociālajam uzņēmumam - 13.11.2018.

Izplatītākie mīti par šizofrēniju un to atspēkojums - 09.11.2018.

Izplatītākie mīti par veģetatīvo distoniju un to atspēkojumi - 05.11.2018.

10 lietas, ko mācīties no cilvēkiem ar GRT - 26.10.2018.

Kas ir garīga rakstura traucējumi (GRT)? - 19.10.2018.

Deinstitucionalizācija soli pa solim - 18.10.2018.

Starptautiskā Baltā spieķa diena - 15.10.2018.

Infografika par prasmju un apmācību iespējām- 02.10.2018.

Atzīmējam Tēva dienu- 11.09.2018.

VSAA maksātie valsts pabalstu aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam- 29.08.2018.

Aktuālais senioriem 2018. gadā- 22.8.2018.

Atbalsts audžuģimenēm- 01.07.2018.

Kā kļūt par audžuģimeni bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem? - 01.07.2018.

Kā kļūt par krīzes audžuģimeni?- 01.07.2018.

Piemaksa pie pensijas no savu bērnu nodokļiem- 28.06.2018.

Atbalsts specializētajai audžuģimenei-28.06.2018.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena- 14.06.2018.

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena- 01.06.2018.

Atbalsts audžuģimenēm no 2018. gada- 16.05.2018.

Audžuģimeņu atbalsta pieaugums 2018. gadā (piemēri)- 16.05.2018.

Pusaudžu resursu centrs - jaunas atbalsta iespējas Latvijā- 25.04.2018.

Finanšu atbalsta saņemšana- 01.04.2018.

Sociālā uzņēmuma reģistrācija un darbība- 01.04.2018.

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ?- 16.03.2018.

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku (1)- 08.03.2018.

Starptautiskā sieviešu diena- 08.03.2018.

OECD izvērtējusi Latvijas pensiju sistēmu- 07.03.2018.

Pretdiskriminācijas diena- 01.03.2018.

Vispasaules Sociālā taisnīguma diena- 20.02.2018.

Kā kļūt par viesģimeni?- 19.02.2018.

Sociālā joma 2018- 16.02.2018.

Starptautiskā diena - Sievietes un meitenes zinātnē- 11.02.2018.

Vispasaules drošāka interneta diena- 06.02.2018.

Kā kļūt par aizbildni?- 23.01.2018.

Rīcības plāns, ja uz ielas satiec nepieskatītu bērnu- 23.01.2018.

Kur vērsties pēc palīdzības - tālruņa numuri- 23.01.2018.

Palīdzība zīdainim un bērnam aizrijoties- 23.01.2018.

Atdzīvināšanas pasākumi zīdainim un bērnam- 23.01.2018.

  • 2017.GADS

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā. Kā novērtēt, cik iekļaujoša sabiedrība esam- 15.12.2017.

Eiropas Sociālais fonds labklājības nozarē kopš 2004. gada- 15.12.2017.

Ko RAKSTNIEKAM gaidīt 2018.gadā?- 27.11.2017.

Ko OPERATORAM gaidīt 2018.gadā?- 27.11.2017.

Kā kļūt par audžuģimeni- 27.11.2017.

Audžuģimenes statusu nepiešķir- 27.11.2017.

Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšana un sociālekonomiskā iekļaušana Latvijā - 13.11.2017.

Bezmaksas atbalsts bērniem ar uzvedības problēmām un viņu vecākiem- 05.10.2017.

Starptautiskā senioru diena- 01.10.2017.

Adoptētāja portrets- 25.09.2017.

1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija- 11.09.2017.

Atzīmējam Tēva dienu - 10.09.2017.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām rezultāto 2017. gada pirmajā pusgadā- 31.08.2017.

No 2018. gada minimālā alga Latvijā būs 430 eiro- 29.08.2017.

Uzticības tālruņa akcija "Atpakaļ uz skolu"- 25.08.2017.

Jauniešu nodarbinātība- 11.08.2017.

LM izstrādāts likumprojekts par Stambulas konvencijas ratifikāciju- 03.08.2017.

30. jūlijs - Pasaules diena pret cilvēktirdzniecību- 30.07.2017.

Pirmsskolas vecuma bērna uzraudzīšana- 27.07.2017

Pirms bērna iesaistīšanas nometnē- 19.07.2017

15. jūlijs - Pasaules jauniešu prasmju diena- 15.07.2017.

Uzņēmēju iespējas iesaistīties labklājības nozares ES struktūrfondu projektos Latvijā - 28.06.2017

Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos - 17.02.2017

Atbalsts ģimenēm 2017.gadā - 10.01.2017

Valsts sociālā apdrošināšana - 10.01.2017

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ? - 10.01.2017

  • 2016.GADS

Tiesiskās aizsardzības atšķirības laulībā un nereģistrētā kopdzīvē - 08.11.2016

Policijas lēmums par nošķiršanu un pagaidu aizsardzība pret vardarbību- 01.06.2016

Vai tu zini, kā veidojas tava pensija? - 14.04.2016

Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums - 30.03.2016

Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties uz Apvienoto Karalisti - 25.02.2016

Deinstitucionalizācija un atbalsta pasākumi personām ar invaliditāti un bērniem 2020.gadā - 07.01.2016

Atbalsta sistēma personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, 2020.g. - 07.01.2016

  • 2015.GADS

Vardarbīgas uzvedības mazināšana - 02.12.2015

Kur meklēt palīdzību cietušajiem no vardarbības? - 02.12.2015

Ārpusģimenes aprūpe Latvijā - 26.08.2015

Ceļš līdz trūcīgo pakām - 17.08.2015

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ? - 10.08.2015

Kāds ir ģimenei draudzīgs komersants? - 10.06.2015

Audžuģimenes Latvijā - 09.04.2015

Adopcija Latvijā - 03.03.2015

  • 2014.GADS

Jauniešu garantija - 15.12.2014

Labklājības ministrijas pusgads- 01.08.2014

Pabalsts cilvēkiem ar invaliditāti- 31.07.2014

Pensiju indeksācija 2014.gada 1.oktobrī - 17.07.2014

Vardarbība pret sievietēm ES valstīs - 10.04.2014

Izmaiņas sociālajā jomā no 2014.gada - 28.12.2013