gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • 2020.GADS

Cilvēku ar invaliditāti pārvadāšanai sabiedriskajā transportā valsts 2019. gadā izlietojusi 18 milj. euro 02.10.2020

Labklājības nozares 2021. gada budžets  30.09.2020

Pilnveidots asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti 29.09.2020

Pensiju un atlīdzību indeksācija 2020. gada oktobrī 19.08.2020

Klienta lieta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņēmējiem 31.07.2020

Tehniskie palīglīdzekļi bērniem 16.07.2020

Surdotulka pakalpojumi bērnam ar dzirdes traucējumiem, izglītības programmas apguvei un saskarsmes nodrošināšanai 16.07.2020

Personas ar invaliditāti stāvvietu izmantošanas karte, ja vecāka aprūpē ir bērns ar invaliditāti 16.07.2020

Psihologa konsultācijas bērnam, kuram noteikta pirmreizēja invaliditāte un viņa ģimenei 16.07.2020

ES fonda ietvaros pieejmais atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm 15.07.2020

Bezmaksas starppilsētu sabiedriskais transports bērnam ar invaliditāti 15.07.2020

Atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, ja vecāka aprūpē ir bērns ar invaliditāti 14.07.2020

Asistenta pakalpojums bērnam ar invaliditāti pašvaldībā 14.07.2020

Asistenta pakalpojums bērnam ar invaliditāti izglītības iestādē 14.07.2020

Pirmreizējas/ atkārtotas invaliditātes ekspertīzes veikšanas shēma 08.07.2020

Ieviesta attālināta pieeja EAFVP atbalsta nodrošināšanā saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās  22.05.2020.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti 18.05.2020.

Atbalsts pilngadīgadīgajiem ar invaliditāti 18.05.2020.

Tiesiskās aizsardzības atšķirības 27.01.2020.

Policijas lēmums par nošķiršanu un pagaidu aizsardzība pret vardarbību  24.01.2020.

  • 2019.GADS

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā 03.12.2019.

Kā kļūt par audžuģimeni 03.12.2019.

Iespējas tētiem ģimenes un darba dzīves saskaņošanai 03.12.2019.

Kā kļūt par aizbildni 29.11.2019.

Atbalsts no vardarbības cietušajiem 22.11.2019.

Palīdzības vardarbības veicējiem 12.11.2019.

Labklājības nozares ieguvumi 2020. gadā 14.10.2019.

Palīdzība no vardarbības cietušiem bērniem 04.09.2019.

Atbalsts bērnu palatīvajā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenēm dzīvesvietā 06.09.2019. 

Saudzē veselību, strādājot ar klēpjdatoru un planšetdatoru! 09.08.2019.

Pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti un saņem finansiālu atbalstu 06.08.2019. 

Atbalsts cilvēkiem ar onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem 02.07.2019. 

Bērna apdopcijas pabalsts 24.05.2019.

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm 02.05.2019.

Atbalsts ārpusģimenes aprūpei 2019 - 30.04.2019.

Pilotprojekts par ģimeniskas vides nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 03.04.2019.

Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību - 07.03.2019.

Atbalsts specializētajai audžuģimenei 2019.gadā- 11.02.2019.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra sniegtais atbalsts 2019.gadā- 11.02.2019.

Deinstitucionalizācijas procesa skaidrojums - 04.02.2019.

Izmaiņas invaliditātes noteikšanas procesā, kad bērns ar invaliditāti kļūst pilngadīgs - 31.01.2019.

Mācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem - 08.01.2019.

  • 2018.GADS

Ceļš līdz ES atbalsta pakām:KAS UN KĀ? - 21.12.2018.

Salīdzinājums - dzīve institūcijā un dzīve sabiedrībā - 13.12.2018.

Adopcijas kārtība- 30.11.2018.

Izplatītākie mīti dauna sindromu un to atspēkojumi - 28.11.2018.

Izplatītākie mīti par autismu un to atspēkojums - 23.11.2018.

Izplatītākie mīti par depresiju un to atspēkojumi - 16.11.2018.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piešķiršanas un izmantošanas soļi de minimis atbalsta ietvaros sociālajam uzņēmumam - 13.11.2018.

Izplatītākie mīti par šizofrēniju un to atspēkojums - 09.11.2018.

Izplatītākie mīti par veģetatīvo distoniju un to atspēkojumi - 05.11.2018.

10 lietas, ko mācīties no cilvēkiem ar GRT - 26.10.2018.

Kas ir garīga rakstura traucējumi (GRT)? - 19.10.2018.

Deinstitucionalizācija soli pa solim - 18.10.2018.

VSAA maksātie valsts pabalstu aizbildnim, audžuģimenei, adoptētājam - 29.08.2018.

Atbalsts audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm - 01.07.2018.

Kā kļūt par audžuģimeni bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem? - 01.07.2018.

Kā kļūt par krīzes audžuģimeni?- 01.07.2018.

Pusaudžu resursu centrs - jaunas atbalsta iespējas Latvijā- 25.04.2018.

Finanšu atbalsta saņemšana sociālajiem uzņēmumiem - 01.04.2018.

Sociālā uzņēmuma reģistrācija un darbība- 01.04.2018.

Kā kļūt par viesģimeni - 19.02.2018.

Rīcības plāns, ja uz ielas satiec nepieskatītu bērnu- 23.01.2018.

Kur vērsties pēc palīdzības - tālruņa numuri- 23.01.2018.

Palīdzība zīdainim un bērnam aizrijoties- 23.01.2018.

Atdzīvināšanas pasākumi zīdainim un bērnam- 23.01.2018.

  • 2017.GADS

Audžuģimenes statusu nepiešķir- 27.11.2017.

Bezmaksas atbalsts bērniem ar uzvedības problēmām un viņu vecākiem- 05.10.2017.

Valsts sociālā apdrošināšana - 10.01.2017.