gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Šajā sadaļā ievietota informācija par Labklājības ministrijas un padotības iestāžu īstenotajiem projektiem ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu ietvaros.

Sadarbības projekti excels.gif - 643 B