gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Semināra programma

09:30 - 10:00 Dalībnieku reģistrācija

10:00 - 10:10 Semināra atklāšana
Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

10:10 - 10:50 Eiropas Savienības programma „Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma”Elita Aleksandrovska, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā referente. Prezentācija ir pieejama šeitpdf.gif - 641 B.

10:50 - 11:30 Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”
Ilze Ārnesta, Tieslietu ministrijas Plānošanas un kontroles nodaļas vecākā referente. Prezentācija ir pieejama šeitpdf.gif - 641 B.

11:30 - 12:30 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma, Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas programma u.c. Līga Djačenko, Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākais eksperts Vita Prokopoviča,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākais eksperts. Prezentācijas ir pieejamas šeitziparhivs.gif - 171 B.

12:30 - 13:30 Pusdienas pārtraukums

13:30 - 14:20  Eiropas  Savienības  programma „ERASMUS+” (Informācija par „Erasmus+”  iespējām: Eiropas līmeņa sadarbības projekti starp darba tirgu un izglītības nozari). Nordplus pieaugušo izglītības programma Irīna  Stoļarova, Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības Izglītības  programmu  departamenta  Stratēģisko  partnerību nodaļas vecākā programmas speciāliste. Prezentācijas ir pieejamas šeitziparhivs.gif - 171 B.

14:20 - 14:50 Ziemeļu ministru padomes Grantu programmas: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija”, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas, NVO programmas Baltijas jūras reģionam
Daina Mežecka, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece sociālajos jautājumos. Prezentācijas ir pieejamas šeitziparhivs.gif - 171 B.

14:50 - 15:30 Citas finansējuma piesaistes iespējas

ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma
Rietumu Bankas labdarības fonds

Ilona Grodska, Labklājības ministrija Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā eksperte. Prezentācija ir pieejama šeitpdf.gif - 641 B.

15:30 Semināra noslēgums