gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Austrijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā 2018. gada 2. pusgads

2018. gada 1. jūlijā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts pienākumus no Bulgārijas uz pusgadu (2018. gada 1. jūlijs-31. decembris) pārņēma Austrija. Pasākumu plāns word.gif - 648 B

Kā viena no galvenajām Austrijas prezidentūras prioritātēm ir darbavietu digitalizācija. Šajā kontekstā būtiska uzmanība tiks pievērsta platformu darbam un darba un nodarbinātības nosacījumiem tajā.

Prezidentūra turpinās darbu ar direktīvu par paredzamiem un pārredzamiem darba nosacījumiem, jaunajām nodarbinātības vadlīnijām, kā arī direktīvu par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Sociālās aizsardzības jomā Austrija turpinās darbu gan pie Sociālā drošības regulu pārskatīšanas, kā arī Padomes ieteikuma par darbinieku un pašnodarbināto sociālo aizsardzību. Savukārt darba aizsardzības jomā ir plānots pabeigt sarunas par direktīvām par aizsardzību pret kancerogēnu un mutagēnu iedarbību darbā. Vienlaikus plānots pabeigt arī sarunas ar Eiropas Parlamentu par Pieejamības aktu.

Dzimumu līdztiesības jomā uzmanība tika pievērsta jauniešiem un dzimumu līdztiesībai. Šajā kontekstā tiks sagatavoti Padomes secinājumu par meitenēm. Vienlaikus liels uzsvars plānots uz cīņu pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

Austrijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://www.eu2018.at