gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (turpmāk - EGF) tika izveidots 2006.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1927/2006. Ņemot vērā globālo finanšu un ekonomikas krīzi, EGF darbība tika paplašināta 2009.gadā. Savukārt 2013.gadā, ņemot vērā 2014.–2020.gada daudzgadu finanšu ietvaru, EGF darbībai tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.1309/2013.

2018.gada 30.maijā Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (turpmāk – regulas projekts), tādejādi nodrošinot EGF darbību pēc 2020.gada, kā arī sekmējot arī Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principu ieviešanu. EGF mērķis ir nodrošināt solidaritāti un sniegt atbalstu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas ir zaudējuši darbu negaidītu strukturālu pārmaiņu dēļ, kas saistīti ar globalizācijas radītiem izaicinājumiem, piemēram, izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, tirdzniecības strīdiem, finanšu vai ekonomikas krīzēm, pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, kā arī digitalizācijas vai automatizācijas sekām.

Attiecībā uz intervences kritērijiem regulas projektā norādīts, ka EGF finansiālo atbalstu sniedz saistībā ar būtiskiem pārstrukturēšanas pasākumiem, ja:

  • 4 mēnešu laikā darbu zaudējuši vairāk nekā 250 darbinieki vai pašnodarbinātas personas vienā uzņēmumā, tostarp piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos;
  • 6 mēnešu laikā darbu zaudējuši vairāk nekā 250 darbinieki vai pašnodarbinātas personas, kas nodarbināti uzņēmumos (it īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos), kas darbojas vienā saimnieciskās darbības sektorā vienā vai divos kaimiņu reģionos NUTS 2 līmenī, vai vairāk kā divos kaimiņu reģionos un kopā skarti vairāk nekā 250 darbinieki;
  • 4 mēnešu laikā darbu zaudējuši vairāk nekā 250 darbinieki vai pašnodarbinātas personas, kas nodarbināti uzņēmumos (it īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos), kas darbojas vienā vai vairākos saimnieciskās darbības sektoros vienā reģionā NUTS 2 līmenī.

Vienlaikus regulas projektā paredzēta arī iespēja pieteikties EGF atbalstam, ja iepriekš minētie kritēriji netiek pilnībā izpildīti. Tādos gadījumos pieteikumu var uzskatīt par pieņemamu, ja darbinieku atlaišana notikusi nelielos darba tirgos vai ārkārtas apstākļos, un tā rada būtisku ietekmi uz reģionālo nodarbinātības situāciju un vietējo vai reģionālo ekonomiku, ko pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts spēj pienācīgi pamatot.

EGF paredz finansiālu atbalstu aktīvajiem darba tirgus politikas pasākumiem, kas ir daļa no individualizētu pakalpojumu kopuma un paredzēti, lai veicinātu darbinieku vai pašnodarbināto personu integrāciju darba tirgū. Pasākumi var ietvert:

  • individuāli pielāgotu apmācību un pārkvalifikāciju, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un citu prasmju apgūšanu, palīdzību darba meklēšanā, profesionālo orientāciju, konsultāciju pakalpojumus, mentoringu, pārcelšanas atbalstu, uzņēmējdarbības veicināšanu, atbalstu pašnodarbinātībai, uzņēmējdarbības sākšanai un darba ņēmēju pārņemšanai, kā arī sadarbības pasākumus;
  • īpašus laikā ierobežotus pasākumus, piemēram, pabalstus darba meklēšanai, iniciatīvas darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes pabalstus, apmācības vai uzturēšanās pabalstus, tostarp pabalstus aprūpētājiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

 

Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts Raimonds Brīdaks (tālr.67021508, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)