gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 6.oktobra direktīva, ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas  Parlamenta  un Padomes Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK un Padomes Direktīvas 98/59/EK un 2001/23/EK

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) darba tiesību direktīvas parasti tiek piemērotas attiecībā uz visām nodarbinātības nozarēm un visām darbinieku kategorijām. Tomēr ir virkne direktīvu, kurās ir paredzēts, ka jūrnieki tiek izslēgt vai var tikt izslēgti no to darbības jomas:

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra direktīva 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā;
  2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija direktīva 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmuma grupās;
  3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta direktīva 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā;
  4. Padomes 1998.gada 20.jūlija direktīva 98/59/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;
  5. Padomes 2001.gada 12.marta direktīva 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā.

Tāpēc 2015.gada 6.oktobrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza iepriekš minētās direktīvas (turpmāk – Direktīva). Direktīvas mērķis ir uzlabot to tiesību aizsardzības līmeni, kuras ES darba tiesību aktos tiek aizsargātas saskaņā ar ES Pamattiesību hartu, un nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES līmenī. Tāpat Direktīva sniedz ieguldījumu vispārējo politikas mērķu sasniegšanā, kas nostiprināti Līguma par Eiropas Savienības darbību 151.pantā, tas ir, nodarbinātības veicināšana, dzīves un darba apstākļu uzlabošana, pienācīga sociālā aizsardzība un dialogs starp darba devējiem un darbiniekiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 6.oktobra direktīva, ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK un Padomes Direktīvas 98/59/EK un 2001/23/EKpdf.gif - 641 BKontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr.:67021570, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)