gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 
Padomes 2014.gada 19.decembra direktīva 2014/112/ES, ar ko īsteno Eiropas Nolīgumu par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem iekšējo ūdensceļu transporta nozarē, kas noslēgts starp Eiropas Kuģu savienības, Eiropas Skiperu organizācijas un Eiropas Transporta darbinieku federācijas

Iekšējo ūdensceļu transporta nozares sociālie partneri Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) – Eiropas Kuģu savienība, Eiropas Skiperu organizācija un Eiropas Transporta darbinieku federācija - pēc savas iniciatīvas 2012.gada 15.februārī vienojās par nolīgumu par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem iekšējo ūdensceļu transporta nozarē (turpmāk – Nolīgums). Eiropas līmeņa sociālie partneri Nolīgumu iesniedza Eiropas Komisijai (turpmāk – Komisija) un lūdza, lai to ievieš ar Padomes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Līguma par ES darbību 155.panta 2.punktu.

2014.gada 19.decembrī tika pieņemta direktīva, ar ko īsteno Eiropas Nolīgumu par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem iekšējo ūdensceļu transporta nozarē, kas noslēgts starp Eiropas Kuģu savienības, Eiropas Skiperu organizācijas un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (turpmāk – Direktīva).

Direktīva attiecas uz mobiliem darba ņēmējiem, kas nodarbināti kā kuģa apkalpes locekļi (apkalpe) vai citā amatā (kuģa personāls) uz kuģa, kuru izmanto dalībvalsts teritorijā komerciālā iekšējā ūdenstransportā. Direktīva un Nolīgums paredz tikai minimālās prasības, ļaujot dalībvalstīm saglabāt vai ieviest noteikumus, kas ir labvēlīgāki attiecīgās nozares darbiniekiem, kā arī paredz to, ka dalībvalstīm ir jāgarantē jau sasniegtais darbinieku aizsardzības līmenis.

Nolīgumā tiek reglamentēti šādi jautājumi:
 • personu loks, uz kurām tiek piemēroti vai arī netiek piemēroti Nolīguma noteikumi;
 • darba laika noteikumi un pārskata perioda garums;
 • dienas un nedēļas darba laika ilgums;
 • darba dienu un atpūtas dienu skaits un piešķiršanas nosacījumi;
 • īpaši reglamentēts sezonālais darbs uz pasažieru pārvadājumu kuģiem;
 • atpūtas laika ilgums;
 • pārtraukumu piešķiršanas noteikumi;
 • maksimāli pieļaujamais nakts darba periods;
 • ikgadējā atvaļinājuma ilgums;
 • nepilngadīgo darbinieku nodarbināšanas noteikumi;
 • darba devēju pienākums uzskaitīt darbinieku darba un atpūtas laiku atbilstoši nolīguma nosacījumiem, kā arī pienākums uzskaites datus glabāt, pārbaudīt un apstiprināt;
 • izņēmumi ārkārtas situācijās;
 • veselības pārbaužu veikšana;
 • drošības un veselības aizsardzība.

Padomes 2014.gada 19.decembra direktīva 2014/112/ES, ar ko īsteno Eiropas Nolīgumu par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem iekšējo ūdensceļu transporta nozarē, kas noslēgts starp Eiropas Kuģu savienības, Eiropas Skiperu organizācijas un Eiropas Transporta darbinieku federācijasKontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr.:67021570, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)