gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju

2014.gada 17.janvārī Eiropas Komisija publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju (turpmāk – regulas projekts). Regulas projekta mērķis ir atvieglot darbinieku tiesības brīvi pārvietoties, kas ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību 45.pantā, izveidojot vienotu ietvaru sadarbībai starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju. Tādejādi ar priekšlikumu tiek nostiprināts Nodarbinātības dienestu Eiropas tīkls (turpmāk – EURES), kura mērķis ir sniegt palīdzību darba meklēšanas un darbā pieņemšanas jomā visās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs.

EURES tīklā darbosies:
−    Eiropas Komisija, kas atbalstīs EURES tīklu ar Eiropas Koordinācijas biroja palīdzību;
−    EURES dalībnieki, kurus nominēs dalībvalstis (nacionālie Koordinācijas biroji);
−    EURES partneri, kas ir nacionālajā, reģionālajā vai vietējā līmenī dalībvalstu apstiprinātas organizācijas.

Saskaņā ar regulas projektu:
−    Eiropas Koordinācijas birojs noteiks saskaņotu sistēmu un sniegs horizontālu atbalstu EURES tīklam, veicinās sadarbības tīklu veidošanu, izstrādās atbilstošu sistēmu sadarbībai, informācijas apkopošanai un izplatīšanai ES attiecībā uz mācekļa praksi un stažēšanos, analizēs ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti, veiks EURES darbības un nodarbinātības rādītāju uzraudzību un novērtēšanu sadarbībā ar EURES dalībniekiem;
−    katras valsts Koordinācijas birojs ir atbildīgs par sadarbību ar Komisiju un citām dalībvalstīm informācijas apkopošanā un izplatīšanā un EURES darba organizēšanu dalībvalstī (atbalsta pakalpojumu sniegšanu);
−    katra dalībvalsts izstrādā sistēmu, lai pilnvarotu EURES partnerus piedalīties EURES tīklā, uzraudzītu to darbību un atbilstību nacionālajiem un ES tiesību aktiem;
−    lai apkopotu darba piedāvājumus un pieteikumus, katra dalībvalsts EURES portālā publicē visas valsts nodarbinātības dienestos pieejamās brīvās darba vietas, kā arī brīvās darba vietas, par kurām informē EURES partneri un visus valsts nodarbinātības dienestos pieejamos darba pieteikumus un CV;
−    Eiropas Komisija izstrādā Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikatoru. Šis klasifikators ir rīks, kurš paredzēts, lai atvieglotu darba pieteikumu iesniegšanu tiešsaistē visā ES, veicot darba piemeklēšanu, nosakot trūkstošās prasmes, atzīstot kvalifikācijas un sniedzot profesionālās orientācijas pakalpojumus EURES portālā;
−    katra dalībvalsts vāc un analizē informāciju par darbaspēku valsts un nozaru darba tirgū un to, kā ar darbaspēka mobilitāti var risināt šos jautājumus, informāciju par EURES darbībām valsts līmenī un EURES tīkla vietu darbā pieņemšanas pakalpojumu tirgū valsts līmenī.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
pdf.gif - 641 B


Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta vecākais referents Kristaps Ziediņš (tālr.:67021571, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)