gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā 

2014.gada 16.aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (turpmāk - Direktīva). Direktīva paredz noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 45.pantā un 2011.gada 5.aprīļa Regulas (ES) Nr.492/2011 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā 1.-10.pantā noteikto tiesību vienotai piemērošanai un īstenošanai.

Direktīvai ir šādi mērķi:

- mazināt ES migrējošo darba ņēmēju diskrimināciju pilsonības dēļ;

- mazināt plaisu starp ES mobilo darba ņēmēju tiesībām, ko paredz ES tiesību akti, un to īstenošanu praksē, sekmējot spēkā esošo tiesību aktu pareizu īstenošanu;

- mazināt negodīgas prakses gadījumu skaitu attiecībā uz ES migrējošiem darba ņēmējiem;

- sniegt ES migrējošiem darba ņēmējiem iespējas nodrošināt savu tiesību ievērošanu.

Direktīva aptver šādus jautājumus darba ņēmēju pārvietošanas brīvības jomā:

- pieeja nodarbinātībai;

- nodarbinātības un darba nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz atalgojumu un darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;

- pieeja sociālajām un nodokļu priekšrocībām;

- dalība arodbiedrībās;

- pieeja apmācībām;

- pieeja mājoklim;

- pieeja izglītībai darba ņēmēju bērniem;

- pieeja nodarbinātības dienestu sniegtajai palīdzībai.

Vienlaikus Direktīva paredz, ka katra dalībvalsts nozīmē struktūru vai iestādi, kas veic informēšanas un atbalsta funkcijas, lai atbalstītu ES migrējošos darba ņēmējus un veicinātu, analizētu un pārraudzītu tiesības, kuras viņiem un viņu ģimenes locekļiem piešķirtas ar ES tiesību aktiem. Direktīvā ir paredzēts, ka dalībvalstis sniedz darba devējiem, darba ņēmējiem un citām ieinteresētajām personām viegli pieejamu attiecīgo informāciju par viņu tiesībām, kā arī sekmē un veicina dialogu ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, kas saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un praksi ir tiesīgas iesaistīties cīņā pret diskrimināciju pilsonības dēļ.

Dalībvalstīm direktīvas prasības nacionālajos normatīvajos aktos jāievieš līdz 2016.gada 21.maijam.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa direktīva 2014/54/ES par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomāpdf.gif - 641 B

 

Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta vecākais referents Kristaps Ziediņš (tālr.:67021571, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)