gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza regulu (EK) Nr.1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

2006.gada 20.decembrī, lai izrādītu solidaritāti darbiniekiem, kuri atlaisti no darba globalizācijas radīto pasaules tirdzniecības modeļa strukturālu izmaiņu rezultātā, tika izveidots Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (turpmāk - EGF) (http://ec.europa.eu/employment_social/egf). EGF tiek īstenots laikposmā no 2007. līdz 2013.gadam un tā maksimāli iespējamais budžets ir 500 miljoni eiro gadā. EGF ir paredzēts, lai atbalstītu aktīvos darba tirgus politikas pasākumus, piemēram, palīdzību darba meklēšanā, apmācību un mobilitātes sekmēšanā.

Kritēriji atbalsta no EGF saņemšanai ir - liela mēroga (vismaz 1000 darbinieku) atlaišanas gadījumi kādā uzņēmumā (kritērijs a) vai nozarē (kritērijs b) vai arī mazāka mēroga atlaišanas mazā darba tirgū, ja tās īpaši negatīvi ietekmē vietējo ekonomiku (kritērijs c). Līdz šim atbalstu no EGF ir saņēmušas Itālija, Francija, Vācija, Somija, Malta, Spānija, Portugāle un Lietuva.

Ņemot vērā, ka globālā finanšu krīze izraisa un turpinās izraisīt liela mēroga darbinieku atlaišanas no darba arvien lielākā daļā tautsaimniecības nozaru, 2008.gada 16.decembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu (EK) Nr.1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (turpmāk - priekšlikums), kurā tiek ierosināts regulā iekļaut pārmaiņas saistībā ar EGF atbilstības kritēriju noteikšanu, lai skartu arī tādas atlaišanas, ko izraisa nopietni traucējumi ekonomikā.

Priekšlikumā piedāvātie grozījumi regulas 1.pantam paplašina EGF piemērojamību globālās un finanšu krīzes apstākļiem un satur nepieciešamos pielāgojumus, lai nodrošinātu pagaidu atbalstu darbiniekiem, kas zaudējuši darbu krīzes rezultātā. Piedāvātie regulas 2.panta grozījumi ierosina samazināt atbilstības kritērijus (a) un (b) - minimālo atlaišanas gadījumu skaitu no 1000 uz 500 darbiniekiem, padarīt skaidrāku gadījumu raksturojumu, kas iesniegti, balstoties uz kritēriju (c). Regulas 5(2).panta (a) punktā ietvertie grozījumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu nediskriminējošu un vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem, kuri tikuši atlaisti no darba 4 mēnešu laikā un, kuri ir tieši attiecināmi uz to pašu darbinieku atlaišanas gadījumu. Piedāvātie regulas 10.panta grozījumi ierosina palielināt EGF atbalsta standarta intervences likmi no 50 % uz 75 % no kopējām izmaksām, tādējādi labāk norādot uz šī pasākuma ārkārtas un steidzamības dabu un samazinot nacionālā līdzfinansējuma apjomu. Savukārt grozījumi 13.pantā pagarina termiņu EGF atbalsta īstenošanai no 12 līdz 24 mēnešiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza regulu (EK) Nr.1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi.word.gif - 648 B

Kontaktpersona:
Darba departamenta Darba tirgus monitoringa nodaļas vadītāja Ilze Zvīdriņa (tālr.: 67021528, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)