gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

2008.gada 22.oktobrī tika pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr.1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (turpmāk - lēmums).

Papildinot jau esošās Kopienas iniciatīvas sociālās atstumtības mazināšanai, kā galvenie Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību mērķi 2010.gada ietvaros tiek izvirzīti:

Tiesību atzīšana - Eiropas gads palīdzēs veicināt to cilvēku, kuri dzīvo trūkumā un ir visvairāk pakļauti sociālās atstumtības riskam, atzīšanu sabiedrībā, viņu tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi un pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē;

Dalīta atbildība un dalība - Eiropas gada ietvaros rīkotie pasākumi palielinās sabiedrības lomu dažādos sociālās iekļaušanas politikas virzienos un iesaistīšanu aktivitātēs, uzsverot ikviena sabiedrības locekļa atbildību nabadzības izskaušanā un sociālās atstumtības mazināšanā;

Kohēzija - Eiropas gada pasākumi veicinās saliedētākas sabiedrības veidošanos, tostarp izpratnes par sabiedrības ieguvumiem nabadzības izskaušanas un sociālās atstumtības mazināšanā. Eiropas gads paātrinās tādas sabiedrības veidošanos, kurā tiek attīstīta labāka dzīves kvalitāte, tostarp prasmju un nodarbinātības kvalitāte, sociālā labklājība, tostarp bērnu labklājība un vienlīdzīgas iespējas visiem, kā arī ilgtspējīga attīstība un starppaaudžu solidaritāte; 

Saistības un konkrēta rīcība - Eiropas gada ietvaros tiks atkārtoti uzsvērta ES un dalībvalstu politiskā apņemšanās cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību, veicinot šo problēmu risināšanu visos pārvaldības līmeņos.

Lēmums paredz, ka Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību pasākumi 2010.gada ietvaros tiks koncentrēti uz tēmām saistībā ar bērnu nabadzību un starppaaudžu nabadzības pārmantojamību, iekļaujošu darba tirgu, izglītības un apmācību pieejamības trūkumu, diskriminācijas novēršanu un imigrantu integrācijas veicināšanu un etnisko minoritāšu iekļaušanu sociālā un darba tirgū u.c.

Lai koordinētu Eiropas gada pasākumus nacionālā līmenī, lēmums paredz, ka katrai dalībvalstij ir jāizvirza nacionālā līmeņa ieviešanas institūcija. Šī institūcija būs atbildīga un izstrādās gan nacionālo Eiropas gada ieviešanas programmu, gan noteiks nacionālās prioritātes konkrētiem ieviešanas pasākumiem. Savukārt Kopienas mērogā ir paredzēts izveidot Komiteju, kuru no katras dalībvalsts pārstāvēs viens pārstāvis. Komitejas darbu vadīs Komisijas pārstāvis.

Kopienas līmeņa pasākumiem lēmuma projekts paredz līdzfinansējumu no Eiropas gada līdzekļiem līdz 80%, bet nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa pasākumiem līdz 50% no kopējām izmaksām.

Kopējais Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros pieejamais finansējums laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim būs 17 miljoni eiro, no kuriem 6,5 miljoni eiro ir piešķirti laika periodam līdz 2009.gada 31.decembrim.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra lēmums Nr.1098/2008/EK par Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību (2010.gads)pdf.gif - 641 B

Kontaktpersona:
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas nodaļas vadītāja Evija Meiere (tālr.: 67021692-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)