gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Padomes 2010.gada 8.marta Direktīva 2010/18/ES, ar kuru īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK

2010.gada 8.martā tika pieņemta Padomes direktīva, ar kuru īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ direktīvu 96/34/EK (turpmāk - direktīva 2010/18/ES).

Direktīvas 2010/18/ES mērķis ir ieviest 2009.gada 18.jūnijā noslēgto Eiropas starpnozaru sociālo partneru (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC) pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu (jaunais pamatnolīgums aizvieto līdzšinējo 1995.gada 14.decembra pamatnolīgumu), vienlaikus atceļot Direktīvu 96/34/EK. Pārskatītais pamatnolīgums nosaka darbinieku - vīriešu un sieviešu, tiesības uz četru mēnešu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu (iepriekš - trīs mēneši) un ievieš vairākus uzlabojumus un precizējumus attiecībā uz šo tiesību izmantošanu. Vienlaikus tiek aizliegta atšķirīga attieksme, piešķirot vai izmantojot vecāku atvaļinājumu, atvieglota atgriešanās darbā pēc atvaļinājuma beigām, veikti uzlabojumi attiecībā uz tiesībām darbiniekiem prasīt elastīgus darba apstākļus. Pamatnolīgums un direktīva 2010/18/ES veicina labāku profesionālās, privātās un ģimenes dzīves saskaņošanu un sekmē dzimumu līdztiesību darba tirgū.

Kā galvenos noteikumus, kas ietverti sociālo partneru pamatnolīgumā, var minēt:

  • tiesības darbiniekiem uz vecāku atvaļinājumu, bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā, lai rūpētos par bērnu, kurš nav sasniedzis astoņu gadu vecumu;
  • tiesības darbiniekiem uz vismaz četru mēnešu ilgu vecāku atvaļinājumu, lai sekmētu vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi starp vīriešiem un sievietēm, vienlaikus jābūt paredzētam, ka tiesības uz vismaz vienu no četriem vecāku atvaļinājuma mēnešiem nav nododamas otram;
  • dalībvalstis vai sociālie partneri var izlemt, vai vecāku atvaļinājums piešķirams uz pilnu laiku vai pa daļām, ņemot vērā gan darba devēju, gan darbinieku vajadzības;
  • dalībvalstīm vai sociālajiem partneriem jānovērtē nepieciešamība pielāgot vecāku atvaļinājuma nosacījumus tādu vecāku vajadzībām, kuru bērns ir invalīds vai ilgstoši slimo;
  • vecāku atvaļinājumam beidzoties, darbiniekiem jābūt tiesībām atgriezties tajā pašā darbā vai, ja tas nav iespējams, līdzvērtīgā vai līdzīgā darbā atbilstoši viņu darba līgumam vai darba tiesiskajām attiecībām;
  • dalībvalstīm vai sociālajiem partneriem jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka darbinieki, kad atgriežas no vecāku atvaļinājuma, var prasīt izmaiņas uz noteiktu laiku viņu darba laikā u.c.

Direktīvas 2010/18/ES prasības dalībvalstīm nacionālajos normatīvajos aktos ir jāievieš līdz 2012.gada 18.martam. Tomēr dalībvalstis var pieprasīt papildu periodu, kas nepārsniedz 1 gadu, lai ieviestu direktīvas 2010/18/ES prasības.

Padomes 2010.gada 8.marta Direktīva 2010/18/ES, ar kuru īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EKpdf.gif - 641 B

 

Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse (tālr. 67021570, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)