gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (turpmāk - EGF) tika izveidots, lai nodrošinātu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) līmeņa atbalstu darbiniekiem, kuri atlaisti tāpēc, ka globalizācijas ietekmē ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, kam ir ievērojama negatīva ietekme uz reģionālo vai vietējo ekonomiku. Līdzfinansējot aktīvas darba tirgus politikas pasākumus, EGF mērķis ir atvieglot darbinieku atkaliesaistīšanos darba tirgū tajos reģionos, nozarēs, teritorijās vai darba tirgos, kuri cietuši no būtiskiem ekonomikas traucējumiem.

2011.gada 6.oktobrī Eiropas Komisija (turpmāk - Komisja) publicēja priekšlikumu regulai, kas paredz saglabāt arī EGF 2014.-2020.gadā. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu EGF sniegs atbalstu šādos gadījumos:

 • darbiniekiem, kas atlaisti, jo globalizācijas ietekmē ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos;
 • darbiniekiem, kas atlaisti nopietnu vietējās, reģionālās vai valsts ekonomikas traucējumu rezultātā, kurus izraisījusi negaidīta krīze;
 • darbiniekiem, kas maina vai pielāgo savu iepriekšējo lauksaimniecisko darbību laikposmā, kas sākas no ES tirdzniecības nolīgumu parafēšanas, kur paredzēti tirdzniecības liberalizācijas pasākumi attiecīgajā lauksaimniecības nozarē, un kas beidzas triju gadu laikā pēc šo tirdzniecības pasākumu pilnīgas īstenošanas, ja minētie tirdzniecības pasākumi izraisa būtisku lauksaimniecības produktu vai ražojumu importa pieaugumu ES līdztekus ievērojamam šādu produktu vai ražojumu cenu kritumam ES.

Ar darbiniekiem Komisijas priekšlikumā tiek saprasti ne tikai darbinieki ar darba līgumiem uz nenoteiktu laiku, bet arī darbinieki ar darba līgumiem uz noteiktu laiku, pagaidu darba aģentūru darbinieki, kā arī mikro, mazo vai vidējo uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji un pašnodarbinātās personas (tostarp lauksaimnieki). EGF atbalstu var sniegt, ja atlaisti:

 • vismaz 500 darbinieki 4 mēnešu periodā vienā uzņēmumā;
 • vismaz 500 darbinieki 9 mēnešu periodā vienā nozarē, īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, vienā vai divos blakusesošos NUTS II līmeņa reģionos vai arī vairākos blakusesošos NUTS II līmeņa reģionos, ja kopā vismaz 500 darbinieki atlaisti divos no tiem.

Mazos darba tirgos vai izņēmuma gadījumā EGF atbalstu var sniegt, arī ja atlaišanas gadījumu skaits ir mazāks, sniedzot pamatojumu par būtisku ietekmi uz nodarbinātību vai vietējo ekonomiku.

Attiecībā uz EGF atbalstu lauksaimniekiem Komisijas priekšlikumā paredzēta šāda kārtība:

 • Komisija sniegs iepriekšēju informāciju par tām nozarēm vai produktiem, ko varētu ietekmēt importa pieaugums tiešā tirdzniecības nolīgumu rezultātā;
 • pēc tirdzniecības nolīguma parafēšanas Komisijas dienesti papildus pārbaudīs nozares vai produktus, attiecībā uz kuriem ir paredzams būtisks ES importa pieaugums un ievērojams cenu kritums;
 • Komisija norādīs lauksaimniecības nozares vai produktus un reģionus, kuri ir tiesīgi pretendēt uz EGF atbalstu;
 • ES dalībvalstīm būs iespēja iesniegt pieteikumus EGF atbalstam, ja var pierādīt, ka: atbilstīgās nozares skar ievērojami ar tirdzniecību saistīti zaudējumi, šajās nozarēs strādājošie lauksaimnieki izjutuši minēto ietekmi un tās ir identificējušas skartos lauksaimniekus un tiem paredzēta palīdzība.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu finansiālu atbalstu EGF sniegs aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem, kas ietilps saskaņotajā individualizēto pakalpojumu paketē, kuri paredzēti, lai veicinātu atlaisto darbinieku atkaliekļaušanos darba tirgū vai pašnodarbinātībā, vai lauksaimnieku gadījumā - lai mainītu vai pielāgotu savu iepriekšējo darbību. Individualizēto pakalpojumu paketē var iekļaut šādus pasākumus:

 • atbalsts darba meklēšanā, profesionālā orientācija, konsultāciju pakalpojumi, darbaudzināšana, pārcelšanās atbalsts, uzņēmējdarbības veicināšana, atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai vai darbības maiņai vai pielāgošanai (tostarp ieguldījumi fiziskajos aktīvos, kas nedrīkst pārsniegt 35 000 eiro), sadarbības pasākumi, individuāli pielāgota apmācība un pārkvalifikācija, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apgūšana un iegūtās pieredzes dokumentāla apliecināšana;
 • konkrēti pasākumi, ko īsteno ierobežotā laika periodā, piemēram, pabalsti darba meklēšanai, stimuli darba devējiem, lai veicinātu darbā pieņemšanu, mobilitātes pabalsti, uzturēšanās vai apmācību pabalsti (tostarp pabalsti, kas paredzēti aprūpes vai lauku saimniecības atbalsta pakalpojumiem); visus šos pabalstus var saņemt tikai aktīvas darba meklēšanas vai mūžizglītības vai apmācību norises laikā, to apliecinot ar attiecīgiem dokumentiem (šie izdevumi nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām izmaksām);
 • pasākumi, lai īpaši stimulētu neizdevīgākā situācijā esošu vai gados vecāku darbinieku palikšanu darbā vai atgriešanos darba tirgū.

Šos pasākumus var veikt 24 mēnešu laikā pēc pieteikuma EGF atbalstam iesniegšanas.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 2014.-2020. gadā paredzētais maksimālais finansējums ir 3 miljardi eiro. EGF atbalsts lauksaimniekiem kopumā nedrīkst pārsniegt 2,5 miljardus eiro. Savukārt viena gada ietvaros EGF atbalsts nedrīkst pārsniegt 429 miljonus eiro.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)pdf.gif - 641 B

 

Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona Nikolajeva (tālr. 67021571, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)