gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par grozījumiem direktīvā 2003/88/EK par dažiem darba laika organizēšanas aspektiem

Grozījumi direktīvā 2003/88/EK izstrādāti, ņemot vērā gan direktīvā 93/104/EK paredzētos pārskatīšanas noteikumus saistībā ar maksimālo nedēļas darba laiku un iespēju to nepiemērot (t.s. opt-out), gan Eiropas Kopienu tiesas lēmumus SIMAP un Jaeger lietās par ārstu dežūru kvalificēšanu kā darba laiku.

Direktīva 2003/88/EK konsolidē divas ar darba laika organizācijas aspektiem saistītas direktīvas:

  • 93/104/EK par dažiem darba laika organizācijas aspektiem, kur tika noteiktas minimālās prasības (maksimālais darba laiks, minimālais atpūtas laiks, atvaļinājumu un nakts darbs) attiecībā uz darba laika organizēšanu;
  • 2000/34/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/104/EK attiecībā uz darba laika organizēšanas konkrētiem aspektiem, lai ietvertu sektorus un darbības, uz kurām neattiecas iepriekš minētā direktīva. Šīs direktīvas ietvaros darba laika organizēšanas prasības tika attiecinātas arī uz gaisa, dzelzceļa, jūras un upju satiksmi, zvejniecību, darbu jūrā, kā arī ārstiem-rezidentiem.

Būtiskākie priekšlikumi direktīvas 2003/88/EK grozīšanai ir šādi:

  • līdzās nemainīgajām "darba laika" un "atpūtas laika" definīcijām, tiek ieviestas jaunas "dežūrlaika" un "pasīvā dežūrlaika" definīcijas, kuras attiecina uz tiem darbiniekiem, kuriem ir pienākums noteiktu laiku atrasties savā darba vietā;
  • tiek saglabāts atskaites periods - 4 mēneši maksimālajam nedēļas darba laikam (48 stundas), vienlaikus ļaujot dalībvalstīm nacionālajā likumdošanā noteikt līdz 12 mēnešiem garu atskaites periodu pie nosacījuma, ka tiek veikta darbinieku informēšanas un konsultēšanās procedūra, kā arī  tiek ievērotas darba drošības un veselības prasības;
  • „iespēja nepiemērot" maksimālo nedēļas darba laiku tiek atcelta 3 gadus pēc direktīvas pārņemšanas termiņa, dodot iespēju tām valstīm, kuras izmanto „iespēju nepiemērot" līdz direktīvas pārņemšanas termiņam un kurām ir darba tirgus situāciju pamatojoši iemesli, lūgt Eiropas Komisijai „iespējas nepiemērot" pagarināšanu;
  • atsevišķās nozarēs strādājošajiem, attiecībā uz kuriem netiek ievērots parastais nodarbināšanas režīms, t.i., normālais darba laiks un atpūtas laiks, tiek piešķirta kompensējošā atpūta saprātīgā periodā, kuru nosaka nacionālajos normatīvajos aktos vai uzņēmuma/nozares darba koplīgumos;
  • darba devējam tiek noteikts pienākums veicināt darba un ģimenes dzīves apvienošanu, attiecīgi organizējot darba laiku.

Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes direktības projekts par grozījumiem direktīvā 2003/88/EK par dažiem darba laika organizēšanas aspektiem.pdf.gif - 641 B

Kontaktpersona:
Darba departamenta Darba attiecību un sociālā dialoga nodaļas vadītāja Ineta Vjakse (tālr.: 67021570, e-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)