gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība

1.jūlijs
Itālijas prezidentūras programmas prezentācija
-   sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa, Linda Pauga un Egita Šķibele

3.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK
-   sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

8.jūlijs
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
-   sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Labklājības ministrijas Darba tirgus departamenta vecākais eksperts Kristaps Ziediņš

10.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanā no tā
-   sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

24.jūlijs
•    Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK
•    Komisijas deleģētie akti, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.223/2014 par Eiropas fondu atbalstam vistrūcīgākajām personām
-   sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse