gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūnija sanāksmju darba kārtība

 

6.jūnijs

  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Sadarbības komitejā, kura izveidota ar Sadarbības un muitas savienības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Sanmarīno Republiku, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju attiecībā uz sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumiem, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

8.jūnijs

  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)
  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
  • Priekšlikums Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele

 

12.jūnijs

Informācija par romu situāciju un romu integrācijas stratēģijām

-       sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas pārstāvis

 

27.jūnijs

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.jūnija sanāksmes izvērtējums

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele