gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība

 

2.jūlijs

Kipras prezidentūras darba programmas prezentācija

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele

 

4.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

5.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

9.jūlijs

  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Sadarbības komitejā, kura izveidota ar Sadarbības un muitas savienības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Sanmarīno Republiku, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju attiecībā uz sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumiem, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

17.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

18.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

19.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

20.jūlijs

Padomes secinājumu projekts „Novēršot un cīnoties pret bērnu nabadzību un sociālo atstumtību un veicinot bērnu labklājību"

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

23.jūlijs

Padomes secinājumu projekts „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām un sniedzot Eiropas jauniešiem labākas iespējas"

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa