gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Decembra sanāksmju darba kārtība   

18.decembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

Jauniešu nodarbinātības pakotne

Prezidentūras noslēgums

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa