gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Aprīļa sanāksmju darba kārtība

 

10.aprīlis

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
-       sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Ilona Tomsone un Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

16.aprīlis

  • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
  • Priekšlikums Padomes regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

17.aprīlis

Padomes secinājumu projekts par sievietēm un vidi: pilnveidota lēmumu pieņemšana, kvalifikācija un konkurētspēja klimata pārmaiņu mazināšanas jomā ES
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

18.aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

25.aprīlis

ES nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālās sanāksmes rezultāti
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

 

30.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu
-       sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele