gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Septembra sanāksmju darba kārtība

 

3.septembris

Padomes secinājumu projekts „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām un sniedzot Eiropas jauniešiem labākas iespējas"

-  sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

5.septembris

Padomes secinājumu projekts „Novēršot un cīnoties pret bērnu nabadzību un sociālo atstumtību un veicinot bērnu labklājību"

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

6.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

10.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

13.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

14.septembris

Padomes secinājumu projekts „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām un sniedzot Eiropas jauniešiem labākas iespējas"

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

17.septembris

  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Sadarbības komitejā, kura izveidota ar Sadarbības un muitas savienības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Sanmarīno Republiku, attiecībā uz noteikumiem par sociālās drošības sistēmu koordināciju
  • Padomes lēmuma projekts par nostāju attiecībā uz sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumiem, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

18.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

21.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

24.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa