gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Oktobra sanāksmju darba kārtība

8.oktobris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

9.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

10.oktobris

Padomes secinājumu projekts „Cīņa pret vardarbību pret sievietēm: atbalsta pakalpojumi vardarbības ģimenē upuriem

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

15.oktobris

Padomes deklarācijas projekts par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012): ceļš tālāk

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

23.oktobris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

24.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

26.oktobris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

29.oktobris

Padomes secinājumu projekts „Cīņa pret vardarbību pret sievietēm: atbalsta pakalpojumi vardarbības ģimenē upuriem

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

31.oktobris

Padomes deklarācijas projekts par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012): ceļš tālāk

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele