gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Novembra sanāksmju darba kārtība

5.novembris

Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par minimālajām prasībām, lai veicinātu darbinieku mobilitāti, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele un Labklājības ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta vecākais eksperts Nauris Kozuliņš

7.novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

15.novembris

Padomes secinājumu projekts „Cīņa pret vardarbību pret sievietēm: atbalsta pakalpojumi vardarbības ģimenē upuriem

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

19.novembris

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

20.novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele un Tieslietu ministrijas nozares padomniece Vita Sliede

23.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par fondu Eiropas palīdzībai vistrūcīgākajiem

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa. Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele un Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Sanita Silova

30.novembris

Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par minimālajām prasībām, lai veicinātu darbinieku mobilitāti, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu

- sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele