gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Februāra sanāksmju darba kārtība 

3.februāris

 • Padomes lēmums projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām
 • Padomes secinājumu projekts par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu Eiropas semestra kontekstā: nodarbinātības un sociālās politikas vadība
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu2004/40/EK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

9.februāris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

21.februāris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Egita Šķibele un Vivita Bērziņa

27.februāris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014.-2020.gads)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Egita Šķibele un Vivita Bērziņa