gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Marta sanāksmju darba kārtība

10.marts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

17.marts

Padomes secinājumu projekts par bērnu nabadzību un labklājību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

18.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par aktīvas novecošanas Eiropas gadu (2012)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

22.marts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

23.marts

Padomes secinājumu projekts „Atbalsts Eiropas Invaliditātes stratēģijas 2010.-2020.gadam īstenošanai"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

24.marts

Padomes secinājumu projekts par ietvaru Prezidentūras ziņojumam par romu integrāciju

 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

25.marts

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

29.marts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu, kas ir uzņēmuma iekšienē nosūtītie darbinieki, ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

31.marts

Padomes secinājumu projekts par bērnu nabadzību un labklājību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova