gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Janvāra sanāksmju darba kārtība

10.janvāris

Ungārijas prezidentūras darba programmas prezentācija

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

13.janvāris

 • Elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmas turpmākās attīstības veicināšana, lai sekmētu administratīvo sadarbību attiecībā uz direktīvu par darbinieku nosūtīšanu pakalpojumu sniegšanai
 • Komisijas paziņojums „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas ietvars sociālajai un teritoriālajai kohēzijai"
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par aktīvas novecošanas Eiropas gadu (2012)
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

21.janvāris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011-2020)
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

26.janvāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par aktīvas novecošanas Eiropas gadu (2012)
 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas platformu pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas sociālās un teritoriālās kohēzijas ietvars
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

27.janvāris

 • Padomes secinājumu projekts par turpmāku informācijas apmaiņas sistēmas attīstību, lai veicinātu administratīvo sadarbību darbinieku norīkošanas darbā pakalpojumu sniegšanas jomā direktīvas ietvaros
 • Komisijas paziņojums par Darba laika direktīvas pārskatīšanu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova