gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Maija sanāksmju darba kārtība

3.maijs

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Tieslietu ministrijas nozares padomnieks Sandris Laganovskis

4.maijs

Eiropas Savienības Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tiekas Padomē, rezolūcijas projekts par jaunu Eiropas Invaliditātes ietvaru

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

6.maijs

 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Tunisijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

11.maijs

Padomes secinājumu projekts „Ilgtspējīgas sociālās drošības sistēmas, lai sasniegtu pietiekamu pensiju un sociālās iekļaušanas mērķus"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

18.maijs

Eiropas Savienības Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tiekas Padomē, rezolūcijas projekts par jaunu Eiropas Invaliditātes ietvaru

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

20.maijs

Padomes lēmumu projekti par Eiropas Savienības nostāju Asociācijas Padomē, kas ir izveidota ar Eiropas-Vidusjūras vienošanos un ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti, Maroku, Tunisiju, Alžīriju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku un Horvātiju no otras puses, lai pieņemtu noteiktumus par sociālās drošības sistēmu koordināciju

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

25.maijs

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politiku pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

27.maijs

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politiku pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere