gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūnija sanāksmju darba kārtība

22.jūnijs

  • Informācija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē un tās ietekmi saistībā ar Padomes regulu Nr.883/2004
  • Eiropas Komisijas informācija par Administratīvās komisijas par migrantu darbinieku sociālās drošības jautājumiem darbu
    • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

24.jūnijs

ES vadlīniju projekts par secinājumiem Otrajai Eiro - Vidusjūras konferencei par nodarbinātību un darbu

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

28.jūnijs

Spānijas prezidentūras noslēgums

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Renata Orlova