gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība

1.jūlijs

Beļģijas prezidentūras darba programma

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

6.jūlijs

ES vadlīniju projekts par secinājumiem Otrajai Eiro - Vidusjūras konferencei par nodarbinātību un darbu

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

15.jūlijs

 • ES vadlīniju projekts par secinājumiem Otrajai Eiro - Vidusjūras konferencei par nodarbinātību un darbu
 • Komisijas informācija par Eiropas Sociālo fondu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

16.jūlijs

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

22.jūlijs

Jauna Vienotā tirgus stratēģija (Monti ziņojums)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova