gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Novembra sanāksmju darba kārtība

3.novembris

 • Padomes deklarācijas projekts „Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību: sadarbība cīņā pret nabadzību 2010. gadā ... un pēc tam"
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās dimensijas uzraudzības uzlabošanu ES-2020 stratēģijā
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

4.novembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Padomes direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

5.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Darba spēka novecošanās ietekme uz nodarbinātības politikām"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

10.novembris

 • Padomes secinājumu projekts par apņemšanās stiprināšanu un rīcību, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem
 • Padomes secinājumu projekts par atbalstu Eiropas Komisijas sieviešu un vīriešu  līdztiesības stratēģijas 2010 -2015 īstenošanai
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

11.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: Eiropas sociālā modeļa pamatā"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

12.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Pietiekamas, drošas un ilgtspējīgas pensijas visiem Eiropas pilsoņiem"
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās dimensijas uzraudzības uzlabošanu ES-2020 stratēģijā
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

16.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Darba spēka novecošanās ietekme uz nodarbinātības politikām"
 • Padomes secinājumu projekts par nodarbinātības politikām konkurētspējīgai zema oglekļa un zaļai ekonomikai
 • Padomes secinājumu projekts „Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: Eiropas sociālā modeļa pamatā"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

18.novembris

 • Komisijas paziņojuma par budžeta pārskatīšanu
 • Secinājumi par 5.ziņojumu par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju
 • Prezidentūras informācija par ES nodarbinātības un sociālās politikas ārējo dimensiju
 • Padomes secinājumu projekts par nodarbinātības politikām konkurētspējīgai zema oglekļa un zaļai ekonomikai
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

19.novembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Padomes direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti
 • Padomes secinājumu projekts par apņemšanās stiprināšanu un rīcību, lai novērstu nevienlīdzīgu darba samaksu sievietēm un vīriešiem
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

22.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: Eiropas sociālā modeļa pamatā"
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās dimensijas uzraudzības uzlabošanu ES-2020 stratēģijā
 • Padomes secinājumu projekts „Pietiekamas, drošas un ilgtspējīgas pensijas visiem Eiropas pilsoņiem"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

25.novembris

 • Komisijas paziņojums par pamatiniciatīvu „Jaunu prasmju un darba vietu programma"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

29.novembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanās nosacījumiem sezonālās nodarbinātības nolūkos;
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu, kas ir uzņēmuma iekšienē nosūtītie darbinieki, ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova