gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Marta sanāksmju darba kārtība
4.marts
 • Padomes regulas projekts, ar ko regulas (EK) Nr.883/2004 un Regulas (EK) Nr. [...] noteikumus attiecina arī uz trešo valstu valstpiedrīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstpiederības dēļ
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Horvātijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Marokas Karalisti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Tunisijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova


16.marts
Padomes secinājumu projekts par čigānu iekļaušanu

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Tieslietu ministrijas nozares padomnieks Sandris Laganovskis


18.marts

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere


22.marts

 • Padomes regulas projekts, ar ko regulas (EK) Nr.883/2004 un Regulas (EK) Nr. [...] noteikumus attiecina arī uz trešo valstu valstpiedrīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstpiederības dēļ
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Horvātijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Marokas Karalisti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Tunisijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova
24.marts
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK
 • Padomes secinājumu projektu „Starppaudžu solidaritātes palielināšana caur aktīvu novecošanos"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

31.marts

Padomes secinājumu projektu „Jaunas prasmes, jaunām darba vietām: ceļš uz priekšu"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova