gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Janvāra sanāksmju darba kārtība

7.janvāris

Spānijas prezidentūras darba programmas prezentācija

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere un Renata Orlova

14.janvāris

Padomes direktīvas projekts, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

15.janvāris

 • Lisabonas līguma juridiskās sekas sociālās drošības sistēmu koordinācijas jomā
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Horvātijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas valsti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Marokas Karalisti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Alžīrijas tautas demokrātisko Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Tunisijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

21.janvāris

Padomes secinājumu projekts par vardarbības pret sievieti izskaušanu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

22.janvāris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore Ruta Klimkāne

25.janvāris

Padomes secinājumu projekts par vardarbības pret sievieti izskaušanu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere