gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Septembra sanāksmju darba kārtība

4.-5.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

8.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (Pārstrādāta redakcija)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

10.septembris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Šūlmane un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta ministra biroja vadītāja Santa Kazinovska

12.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

15.septembris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītāja vietniece Evita Kirilova

16.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (Pārstrādāta redakcija)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

19.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (Pārstrādāta redakcija)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Ruta Zilvere

22.-23.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova